Publisert: 14.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå er jeg rett og slett forbanna!

 


Nå er jeg rett og slett forbanna!

 

Inntektsnivået i landbruket, og ikke minst i svineproduksjonen har vi prøvd å holde oppe ved å følge de politiske signalene og virkemidlene. Vi må bli større og drive enda mer effektivt for på den måten effektivisere oss til inntekt. Når resultatet av jordbruksforhandlingene beregnes er jo en av forutsetningene at vi skal være færre som deler kaka. De siste 10 årene har antall svineprodusenter blitt halvert og størrelsene på besetningene doblet. Vi er blant de ”flinkeste” i klassen på effektivisering. Noen geografiske områder har blitt veldig avskallet mens de sterke områdene har blitt sterkere. Og de politiske ambisjonene er ”variert bruksstruktur spredt over hele landet”. Landbruksminister Brekk har i vinter snakket varmt om at matproduksjonen i Norge må øke i takt med økt befolkning. Spennende utfordring! Så kommer våren med det samme spillet som vi utsettes for hvert år – jordbruksforhandlingene. Når dette skrives er det intense forhandlinger. Kravet fra Bondelaget var mindre enn forventet, men jeg ble skikkelig forbanna når tilbudet fra staten ble lagt fram! Hva er de prøver å signalisere? Ta fra de som har lite for å gi til de som har enda mindre? Gjør de det sånn under lønnsforhandlingene i departementet også? Tar fra direktørene for å gi til underdirektørene? I Nord-Norge foreslås det å redusere distriktilskuddet med 60 øre/kg og det utgjør mellom 60-100.000 kr for en konsesjonsbesetning. For å holde kraftfôrprisen nede skal kornbonden blø.

Men det som virkelig fikk begeret til å renne over var argumentasjonen for å redusere dyretallstøtta med 400 kr mer på Jæren enn resten av landet. ”…konsentrasjonen av svinehold i Rogaland er spesielt stor, særlig på Jæren. Det er behov for å bremse denne utviklingen, for å bidra til geografisk spredning av svinproduksjonen i landet.” Hva slags etterslenger er dette? På fotballbanen ville det ført til rødt kort! Først oppfordrer en bøndene til å investere og låne penger til langt opp på ventilasjonspipa. Deretter signaliserer en at dette vil vi ikke ha noe av, og tar fra de skarve tusenlappene de får i tilskudd. Jeg har ikke opplevd maken! Enn om de hadde tittet ut kontorvinduet for å se hvordan egen politikk virket, slik at tiltak ble satt inn FØR bøndene investerte. Det kan godt hende at dyretettheten er stor nok på Jæren, men utviklingen de siste årene har jo tydelig vist at det var der det ville være vekst. Dette er et overgrep mot bønder som satser i næringa og et skudd på pianisten. Byråkrater og politikere – gå hjem og skjemmes!

Kristin Ianssen