Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå er det nok!


Nå er det nok!

 

De siste månedene har Norsvin blitt beskyldt for å være en viktig årsak til overskuddet av svinekjøtt – både fra representanter fra Norges Bondelag og Gilde Norsk Kjøtt. Det begrunnes med at vårt lagsapparat gikk inn for uendra målpris før jordbruksforhandlingene i 2005 og 2006.

Dette er en direkte ansvarsfraskrivelse! Vi er verken markedsregulator eller avtalepart. Vi har derimot tett kontakt med våre 2000 medlemmer og har lyttet til deres innspill. Deretter har styret kommet med en begrunnet uttalelse som er oversendt Norges Bondelag. Våre medlemmer har fortsatt tro på at de blir hørt og har også brukt sitt engasjement lokalt. Det er vi glad for og vil oppfordre til. Vi liker selvfølgelig å få viljen vår, men som ansvarlig avtalepart må Bondelaget stå for egne beslutninger og innstillinger. Hvis de mente dette var en stor feilvurdering har de selv et ansvar. Jeg skjønner at tillitsvalgte i Gilde Norsk Kjøtt syns det er enklere å gi Norsvin skylda enn Bondelaget. Men særlig voksent er det ikke. Og hva hjelper det å fordele skyld nå? «…spist er spist, sa Ole Brumm».

Jeg skjønner at det har vært en vanskelig høst for Gilde Norsk Kjøtt. Kombinasjonen av rollen som markedsaktør og markedsregulator har vært en tøff øvelse. Jeg håper virkelig vi i framtida fortsatt har en effektiv ordning som tar de verste svingningene i markedet. Jeg tviler på at det er mulig å løse den oppgaven for andre enn en stor aktør i varestrømmen. Og uten markedsregulering er bonden taperen.

Gilde sier at verktøykassa er tom og problemet er sendt over til avtalepartene. La oss snarest få signaler om hva de har tenkt å foreta seg. Blir det utkjøp av besetninger? Si i alle fall fra straks hvis det ikke er aktuelt. Produsenter sitter på gjerdet og venter. Skal jeg slutte nå eller vente? Dessuten fortjener vi som satser videre som svineprodusenter å få signaler om hva vi har i vente. Skal situasjonen løses med pris alene blir det knapt til smør på brødet!