Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Nå er det full fart i Kvitfjell

29. januar i år kom de første grisene til gards. Nå er det full fart i det nye grisehuset på Elvestad, som er bygd inn i de bratte fjellbakkene like nord for utforbakken i Kvitfjell. De første drektige purkene har allerede griset.


Bildet: Slik ser det nye grisehuset ut. Det er langt og smalt, men glir egentlig veldig fint inn i den bratte vestsida av Gudbrandsdalen.

 

Fredag 29. januar ble en historisk dag for Anne Britt Aanstad og Henning ­Teigum på garden Elvestad. Da var et langt og krevende byggearbeid slutt, og de ferske eierne av en splitter ny satellittbesetning kunne ta imot 53 drektige purker fra navet i Ro Drift AS i Øyer. Vi hadde en reportasje om ­byggeoppstarten og framtidsplanene i Svin nr. 6 i fjor.  

Den store ilddåpen
De to har melkeproduksjon på garden fra før. Men de ønsket seg enda et ben å stå på som kunne gi arbeids- og inntektsgrunnlag for begge to hjemme på garden. Det hadde seg slik at det var plass til en ny satellittbesetning i den regionale purkeringen, og dermed falt valget på gris. De to blir nå én av åtte satellittbesetninger i ringen.

Da Svin besøkte dem 2. februar, ­regnet de med at de første drektige purkene ville starte grising 12. – 17. februar. De første grisungene på garden har nok allerede sett dagens lys når dette leses. Den første grisinga blir selvfølgelig den store ilddåpen for Anne Britt og Henning som ferske svineprodusenter. Men de får god førstegangsstøtte av naveieren sjøl, Frants Eirik Kvam og hans erfarne avløser, samt fra Norturas Stine Bleken Eid. De vil være til stede som støttespillere og konsulenter i oppstarten. Det er de veldig takk­nemlige for, siden de må regnes som ganske grønne når det gjelder purker og smågrisproduksjon. 

 

Anne Britt og Henning får sine første erfaringer med drektige purker.

 

Langt og smalt
Som vi skrev i Svin i fjor sommer, så var det krevende å bygge grisehus i skråningene på Elvestad. Det er bratt i Kvitfjell, og det krevde mye masseforflytting og oppfylling for i det hele tatt å kunne få ei tomt som var stor nok. Omlag 30 000 kubikkmeter masse ble flyttet på for å få klargjort tomta til det nye huset. Av naturlige grunner har det derfor blitt ganske langt og smalt. Det er 82 meter langt og 16,60 meter bredt utvendig. Men det går an å kjøre traktor rundt grisehuset, og det er lagd rundkjøring i den øverste enden slik at fôr- og slaktebiler kan komme til uten for store problemer. 

Veldig fornøyd
Men hvordan har så sjølve byggeprosessen gått? Er byggherrene fornøyd med den?

– Kortversjonen er at vi er veldig godt fornøyd med både prosessen og resultatet. Det meste har gått etter planen. Valget av entreprenør, Borgedal Bygg, er vi også godt fornøyd med. De hjalp oss til og med å spare skilling. I perioden da graveentreprenøren nærmet seg slutten fikk vi tips om å undersøke profilert isolasjon med golvfall, i stedet for tradisjonelt grunnarbeid som krever mer. Vi valgte dette, og kom unna denne prosessen med en tredjedel av hva prisen ellers kunne ha blitt. Ved å bruke profilert isolasjon la vi cirka to prosent fall, skar ferdig, og slapp ­dermed vanskelig og arbeidskrevende profilering i grus, sier Henning og Anne Britt.

Det har vært byggeleder på plassen hver dag fra klokka 07 om morgenen.

Valgte lokale folk
Sjølve bygginga startet første uka etter fellesferien i fjor, i begynnelsen av august. Montering av innredning og elektrisk anlegg ble gjort i november, og rørleggeren kom like etterpå. Anne Britt og Henning sier at de bevisst har valgt lokale håndverkere, og at dette har gitt god kommunikasjon og gode løsninger. Håndverkerne har løst utfordringer fortløpende i god kommunikasjon med byggherrene, og på den måten unngått situasjoner som kunne skapt dobbeltarbeid. Anne Britt og Henning har ikke full oversikt over endelig byggekostnad, men det foreløpige anslaget viser at kostnadene har blitt omtrent som forventet.

Det nye grisehuset er delt i to like fødeavdelinger. De ligger parallelt, med ei rekke på hver side av gangen. Det er lagt inn automatisk tørrfôring, og de gleder seg til å prøve seg fram og finne rutiner for bruken av dette.  

Spent på purkene
– Jeg har vært mest spent på purkene. Vi ser at de har temperament, men jeg opplever dem som veldig behagelige å ha med å gjøre. De er forskjellige individer akkurat som oss folk, og jeg synes dyra virker veldig fascinerende, sier Anne Britt.

 

Dorthe Holtlien fra Gjøvik er utplassert på Elvestad som elev ved Valle landbruksskole. Her er hun på vei ut i den nye ­grisehuset med purketavler til de første drektige purkene som er på plass.

 

Da Svin kom på besøk var Dorthe ­Holtlien fra Gjøvik i ferd med å fordele og utplassere nye purketavler til dyra som nettopp hadde kommet inn. Dorthe er datter til Anne Britts søskenbarn, og går på Valle landbruksskole. Hun var på Elvestad på utplassering, og har også tidligere vært det, men da i forbindelse med kufjøset. Også Dorthe synes det er spennende å bli bedre kjent med grisen som husdyr.