Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mysesaken – på vent

 


Mysesaken – på vent

 

 

Tine holder bakdøra åpen i mysesaken. Investeringene i Verdal blir dyrere enn antatt, samtidig som myseprisen har falt kraftig. Forutsetningene i Tines regnestykker holder ikke lenger mål. Tine har selv sagt at investeringene i anlegget i Verdal går i null hvis myseprisen skulle falle 30 prosent. Nå har myseprisen på verdensmarkedet falt 60 prosent. Lav kronekurs drar litt i andre retningen, men dette lukter ikke gull for Tine.

 

– Forutsetningene er endret. Prosjekteringen viser at investeringskostnadene blir dyrere. Dette blir trolig behandlet av styret på nytt. Men vi har fortsatt et vedtak om investering, sier styreleder Fredmund Sandvik i Tine til Svin. Han vil ikke gi råd til de som nå bygger grisehus om de skal satse på våtfôr og myse eller rimeligere anlegg for tørrfôr.