Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Myseforbruket til gris tilsvarer 80 000 dekar bygg

Mysesalget til svinefôr i 2008 representerte vel 30 millioner fôrenheter. Hvis vi regner med ei gjennomsnittlig byggavling på vel 400 kilo per dekar, representerer fôrverdien av grisemysa nærmere 80 000 dekar bygg.


Myseforbruket til gris tilsvarer 80 000 dekar bygg

Mysesalget til svinefôr i 2008 representerte vel 30 millioner fôrenheter. Hvis vi regner med ei gjennomsnittlig byggavling på vel 400 kilo per dekar, representerer fôrverdien av grisemysa nærmere 80 000 dekar bygg.

Det er med andre ord store verdier vi snakker om, både nærings- og samfunnsmessig. I tillegg vet vi at det går kanskje like mye myse til storfe.

 

Svin baserer tallene ovenfor på overslag over salget av mysekomplett til svineprodusenter i henholdsvis Felleskjøpet Agri (FKA) og Felleskjøpet Rogaland Agder /FKRA) i 2008, og skjønnsmessig påplussing for de private fôrleverandøreterer ne basert på grove anslag om hvilke markedsandeler de forskjellige aktørene har. Tallene må derfor tas med en klype salt hva angår nøyaktighet, men de er regnet ut for å gi et grovt bilde av hvilke proporsjoner mysa egentlig representerer i norsk svineproduksjon.

 

Minst 30 millioner fôrenheter

En gammel tommelfingerregel sier at hvis mysa har 10 prosent tørrstoffinnhold går det cirka 10 liter myse netto på en fôrenhet. Men det som omsettes i dag har ofte 14-15 prosent tørrstoffinnhold. Dermed regner en kanskje seks liter myse per fôrenhet.

 

Vidar Aglen i Felleskjøpet Agri sier til Svin at de solgte cirka 30 000 tonn komplettblandinger i sitt område i 2008. Hvis en regner med at mysa utgjør gjennomsnittlig 25 prosent av fôrseddelen, betyr dette at myseforbruket omregnet utgjør nærmere 13 millioner fôrenheter i FKAs nedslagsfelt. Hvis selskapet har et sted mellom 50 og 60 prosent markedsandel for disse produktene i sitt område, så vil det samlete mysekomplettsalget i dette nedslagsfeltet representere godt over 20 millioner fôrenheter.

 

Arild Eriksen i Felleskjøpet Rogaland Agder sier at de solgte cirka 17 000 tonn mysekomplett siste året. Hvis vi regner samme innslag av myse på fôrseddelen her som i FKAs område, snakker vi om drøyt sju millioner fôrenheter i FKRAs nedslagsfelt. FKRA har en noe høyere markedsandel for disse produktene i sitt område enn Felleskjøpet Agri, slik at vi plusser på litt mindre mysekomplettandel for private fôrleverandører her. Da kommer vi fram til at mysa represen fôrleverandøreterer minst 10 millioner fôrenheter i FKRAs nedslagsfelt.

 

Legger vi sammen disse tallene snakker vi om et myseforbruk i norsk svineproduksjon som representerer minst 30 millioner fôrenheter.

 

Over og under 25 prosent

Noen vil kanskje si at et innslag på 25 prosent myse i fôrseddelen er mye. For en typisk slaktegrisprodusent i FKRAs område ligger myseandelen kanskje på 15-20 prosent av fôrmenyen. Men både her og i andre deler av landet kan denne andelen være godt over 25 prosent også. Og myseandelen kan ofte være høyere til drektige purker enn til slaktegris. Vi har derfor valgt 25 prosent for å få et tall å regne med.