Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Myse som svinefôr

TINE har utredet mulighetene for å bygge et felles tørkeanlegg for myse i Verdal. Anlegget skal etter planen hente inn råstoff i form av mysekonsentrat fra anleggene på Sømna, Ørland og Elnesvågen.


Myse som svinefôr

TINE har utredet mulighetene for å bygge et felles tørkeanlegg for myse i Verdal. Anlegget skal etter planen hente inn råstoff i form av mysekonsentrat fra anleggene på Sømna, Ørland og Elnesvågen.

 

I tillegg kommer myse fra eget anlegg og overskuddsmyse fra Synnøve Finden i Alvdal. Anlegget i Verdal skal utvinne og tørke myseprotein og melkesukker for det internasjonale markedet, der salget vil skje gjennom samarbeidspartneren Arla Foods Ingredients. TINEs utredning viser at dagens underskudd på 8 øre per liter myse vil kunne økes til et overskudd på 9 øre/liter i 2010 – dette etter en investering på 300 mill. kroner i Verdal.

Norsvins styre har diskutert saken og er svært godt fornøyd med engasjementet blant svineprodusentene i Nordland og Trøndelag i denne saken. Styret betviler ikke TINEs motiver og regnestykker, men ønsker å understreke at svineprodusentene i svært lang tid har vært mottagere av et avfallsprodukt for meieriene og at svineprodusentene har foretatt store investeringer for å kunne gjøre denne jobben. Styret beklager at ikke betalingsvilligheten for myse som dyrefôr var undersøkt, samt også at miljøaspektet ikke var tatt med i vurderingene. Styret etterlyste også kommunikasjon med TINE, og vår styreleder vil nå møte ledelsen i TINE om saken.