Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mykotoksiner kan gi skjult grisingsfeber

Det finnes mange symptomer på mykotoksiner i en besetning. Skjult grisingsfeder kan være en av disse.  


Mykotoksiner kan gi skjult grisingsfeber

Det finnes mange symptomer på mykotoksiner i en besetning. Skjult grisingsfeder kan være en av disse.  

 

Freddie Helgesen har vært veterinær i Rogaland i 35 år, og sørger for helsa til nesten en av seks grisepurker i Norge. Han holdt foredrag på Norsvins regionmøte i Rogaland, Agder og Hordaland nylig om mykotoksiner.

Allerede i 2004 var det mistanke om noe galt i besetningene i Rogaland. Freddie dro på konferanse til Østerrrike. Der fant han ut at de slet med de samme problemene i denne delen av Europa. Og årsaken var mykotoksiner.

– Det er umulig å se på kornet om det inneholder mykotoksiner, men jeg tror kanskje at grisen kan lukte dette, sier Helgesen. Han nevner opp en rekke typiske symptomer som følge av soppgiftene: Redusert fruktbarhet, flere omløp, seine aborter (10-20 dager før grising), svakfødte smågriser, mer diarè, lavere tilvekst og sløve/matleie purker.

 

Skjult grisingfeber

– Men, sjøl om det er vanskelig å oppdage, kan du gjøre noe med “skjult grisingsfeber” hvis du er raskt ute. Her oppfører purka seg helt normalt, men smågrisene begynner å skrante, blir rastløse og bustete i pelsen. Dette skjer cirka et døgn etter grising.  I denne perioden må du følge ekstra godt med, og du har 12 timer på deg til behandling, sier Helgesen. Det finnes to midler veterinæren kan gi, det er Metakam (dyrest, men virker lengst) og Fynadyn.

– Selv om behandlingen er dyr lønner den seg. Færre grisunger dør, og du slipper behandle med antibiotika, sier Helgesen. Spesielt med skjult grisingsfeber er også at den kan forekomme selv om verdiene av mykotoksiner og DON er lavere enn grenseverdiene. Jeg har sett dette helt ned til 250 i DON-verdi, sier Helgesen. Likevel synes han dagens grenseverdier virker fornuftige, og han roser kraftfôrbransjen for virkelig å ta mykotoksinproblematikken på alvor.