Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mykotoksiner i fôret likevel

Flere produsenter i Rogaland har i vinter fått føle virkningen av å ha mykotoksiner i fôret. Prøver fra Mattilsynet viser at det har vært for høyt innhold av slike stoffer i enkelte kornpartier.  


Mykotoksiner i fôret likevel

Flere produsenter i Rogaland har i vinter fått føle virkningen av å ha mykotoksiner i fôret. Prøver fra Mattilsynet viser at det har vært for høyt innhold av slike stoffer i enkelte kornpartier.  

 

Svin skrev i nr. 2/05 at danskene hadde problemer med mykotoksiner på grunn av høyt innhold i siste års hveteavling. Samtidig antydet vi at problemet var mindre i Norge da ingen av purkeringene hadde merket noe til dette. Vi har dessuten lite maisdyrking som oppformerer mykotoksiner.

I Rogaland har imidlertid flere produsenter hatt til dels store problemer i sine besetninger. Det hele startet før jul, men først i mars var man rimelig sikre på at dette skyldes mykotoksiner.

– Vi merket at noe var galt med pulja som skulle grise i desember. Purkene ble sure og gretne og manglet etelyst. Det var ikke lenger noe liv i grisehuset når fôret kom, forteller Halvar Garpestad i Time på Jæren. Purkene fikk også dårligere og mindre trivelige grisunger. Allerede etter en dag kunne spedgrisen få diaré av grønngrå type. Dyrlegen trodde først det kunne være feil med vaksinen til purkene. Grisunger ble sendt til obduksjon, og dette ble sjekket.

– Vi merket det godt på produksjonsresultatene. Antall avvente sank fra 11,3 til 8,3. Først nå i april var vi tilbake over 11 igjen, sier Garpestad. I mellomtiden har han dessuten slitt med stor omløpsprosent i besetningen. Først etter at han tilsatte Mycofix Pluss 3 i kraftfôret fra månedskiftet februar/mars har det blitt klar bedring. Nå tilsetter kraftfôrleverandørene i Rogaland dette midlet i purkefôret.

 

MYCOFIX

Det er veterinær Freddy Helgesen som importerer middelet Mycofix Pluss 3 fra Østerrike. Det er et pulver med mineraler og enzymer som skal binde/nøytralisere mykotoksinene. Prisen på midlet i bruk blir ca. fem øre per kg kraftfôr. – Østerrikerne prøver også å lage et nytt enda bedre pulver med innhold av bakterier fra kuvomma, opplyser Helgesen. Han tror mykotoksiner oftere enn vi tror kan være årsak til mer sjukdom og dermed dårligere produksjonsresultat i grisehuset.

– Men mykotoksiner er vanskelig. Det finnes over 300 ulike arter av dem. Utslagene på grisen kommer heller ikke med en gang. Det virker som om purkene har en viss toleransegrense overfor dette. Det er også forskjell fra besetning til besetning, selv om fôret de bruker er det samme. Lagring av kraftfôret på den enkelte gård har betydning, tror Helgesen. Han anbefaler å tømme kraftfôrsiloene fullstendig før nytt fôr fylles opp. Det kan muligens også være forskjell om du har siloene stående ute eller inne.

– Samtidig tror Helgesen det er et samspill mellom mykotoksiner, immunforsvar og andre sykdommer. Konsekvensen blir derfor forskjellig fra besetning til besetning. Alle bør imidlertid være oppmerksom på typiske mykotoksinsymptomer hos grisen (se egen ramme), sier Helgesen. Han har, kanskje ikke overraskende, stor tro på middelet Mycofix.

– Det har i vinter gitt bedre produksjonsresultater også i besetninger uten spesielle symptomer på mykotoksiner, opplyser Helgesen.

 

FORSKNING PÅ MYKOTOKSINER

– Også på Østlandet er vi oppmerksom på mykotoksinene. Dette synes å være et generelt problem i Skandinavia i år. Verdiene i både bygg og havre på Østlandet er over nivået i et normalår. Få kornpartier er imidlertid over grenseverdiene Mattilsynet setter. Vi tar mer prøver av kornet enn normalt, men føler at vi har kontroll på råvarene og det kraftfôret vi selger, sier Sverre Lang Ree, fagsjef optimering/innkjøp i Felleskjøpet Øst Vest (FKØV). Selskapet tilsetter ikke Mykofix i purkefôr slik Felleskjøpet i Rogaland/Agder gjør.

– Det finnes lite nøytral vitenskapelig dokumentert effekt av slike tilsettingsstoffer, sier FKØVs produktsjef for gris, Karin Røhne. Hun mener løsningen med mykotoksiner er å ha kontroll med råvarene. Kanskje bør en ha kontroll helt ned til hva den enkelte kornbonde gjør av jordarbeiding og plantevern. Likevel er Felleskjøpet i gang med en test av et par ulike tilsettingsstoffer i fôret.

I Danmark anbefales bruk av bygg i stedet for hvete i fôrblandinger til de som hjemmemaler. I Norge har også prøver fra bygg vist høyere innhold av mykotoksiner enn normalt. Men Røhne tror kanskje mykotoksinene i nakenfrøa korn som hvete kan være farligere enn de som finnes i bygg/havre. I Norge er det tatt få prøver av mykotoksiner i hvetepartier. Høyest verdier er det funnet i havrepartier.

I Planteforsk på Ås jobbes det med å få i gang et forskningsprosjekt på fusarium og mykotoksiner. Hurtigmetoder for å teste mykotoksiner vil eventuelt bli en del av prosjektet. Et problem i dag er at analyser tar lang tid og koster mye. Også Mattilsynet har satt fokus på mykotoksiner, men det gjelder ikke bare for korn. I EU jobbes det dessuten med å fastsette flere grenseverdier for mykotoksiner.

 

Symptomer mykotoksiner gris

• Mer aborter (10 dager før grising)• Manglende etelyst hos purker (mindre melkeproduksjon)• Brunst på purkene i dieperioden (problem for puljedrift)• Vaksiner kan ha dårligere virkning• Generelt svakere grisunger• Diaré på spedgris (grågrønn farve)• Rød ring på halen. Halen kan i verste fall falle av.• Oppsvulma kjønnsorgan på purkegrisungene.• Lammelse i bakkroppen på smågris