Publisert: 23.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mykobakterieinfeksjon kan glippe i kjøttkontrollen

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger, unngå økonomiske tap og for å unngå smitte til mennesker.


Mykobakterieinfeksjon kan glippe i kjøttkontrollen

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger, unngå økonomiske tap og for å unngå smitte til mennesker.

Angelika Agdestein (bildet) har gjennom sitt doktorgradsarbeid belyst faktorer som har betydning for infeksjon med Mycobacterium avium hos gris og bidratt til større forståelse av hvordan smitten spres.

Mycobacterium avium er en bakterie som finnes i miljøet og kan forårsake infeksjon hos blant annet gris og mennesker. Smittede griser virker ofte friske, og sykdomsforandringer oppdages i de fleste tilfeller først på slakteriet. Mennesker får ofte en alvorlig infeksjon, fordi den i hovedsak rammer svekkede individer og i tillegg er vanskelig å behandle. Det er i dag uvisst om svinekjøtt kan være en smittekilde for mennesker, men bakterieisolater fra gris og mennesker er genetisk svært like. Dette kan tyde på at gris og mennesker smitter hverandre eller er utsatt for felles smittekilder. Dessuten kan infeksjon med M. avium føre til betydelige økonomiske tap i svinebesetninger fordi slakteskrotten kasseres helt eller delvis ved funn av forandringer som er typiske for infeksjonen.

Agdestein har studert hvordan ulike underarter av M. avium ter seg i gris og i celler fra gris og menneske, samt hvordan grisen skiller ut bakteriene. Undersøkelse av naturlig smittede griser ved regulær slakting avdekket høy forekomst av M. avium og andre opportunistiske sykdomsfremkallende mykobakterier i svineskrotter, ofte uten synlige skader i slakteskrotten. Slik kan infisert kjøtt slippe gjennom kjøttkontrollen og være en fare for utsatte pasientgrupper.

I tillegg har Agdestein studert slektskapet mellom M. avium som er isolert henholdsvis fra miljøet og fra gris. Torv kan være en viktig smittekilde for gris.

Angelika Agdestein disputerte 17. september 2014 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen “Transmission and virulence of Mycobacterium avium, with emphasis on infection in pigs”.