Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mye å spare på energi til ventilasjon


Mye å spare på energi til ventilasjon

 

Energiforbruket til husdyrproduksjonen i Danmark utgjør om lag 300 millioner kWh/år. Av dette brukes omtrent 70 prosent av energien til slaktegrisventilasjon, altså vel 200 millioner kWh. Det ligger et stort potensiale for energisparing i FRATS- og slaktegrisproduksjon, mener seniorforsker Svend Morsing ved Danmarks Jordbrugsforskning og klimakonsulent Erik Damsted i Landsutvalget for svin.

Tekniske forsøk blir derfor gjennomført, hvor energiforbruket til tradisjonelle triac-regulerte motorer sammenliknes med energiforbruket til nye frekvens-regulerte motorer.