Publisert: 12.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mycoplasma hyopneumoniae


Mycoplasma hyopneumoniae

 

Smittsom grisehoste forårsakes av bakterien Mycoplasma hyopneumoniae og regnes som en av de mest tapsbringende lidelsene i moderne slaktegrisproduksjon. Lidelsen karakteriseres ved hoste, pustebesvær, redusert tilvekst og økt fôrforbruk hos griser i perioden fra avvenning og fram til slakt. I nysmitta besetninger og i samspill med andre bakterier eller ugunstige forhold ved drift og miljø kan det oppstå alvorlige utbrudd av lungebetennelse med dødsfall. På slaktetidspunktet påvises det karakteristiske fortetninger i lungene hos 20–80 % av slaktegrisene fra infiserte besetninger (se bilde).

Smitten spres først og fremst ved omsetning av griser fra infiserte besetninger, men den kan også spres med luft over flere hundre meter. Besetninger kan dessuten smittes i forbindelse med opplasting til dyretransporter som transporterer griser fra smittede besetninger.