Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Munn- og klauvsjuken ikke over


Munn- og klauvsjuken ikke over

 

Det er påvist flere nye tilfeller av munn- og klauvsjuke i England etter de to tilfellene den 3. og 6. august. Begge besetningene ble den gang slaktet ned. En tredje besetning ble slaktet ned den 14. august, men undersøkelser viser at denne besetningen ikke var smittet.

Det siste tilfellet av munn- og klauvsjuke som ble rapportert var på småfé. Dette utbruddet ligger innenfor den observasjonssonen på 10 kilometer som er etablert rundt de allerede smittede og nedslaktede besetningene. Det siste utbruddet ligger like sørvest for Heathrow flyplass, slik at denne flyplassen er innenfor observasjonssonen.

Det synes forholdsvis sikkert at utbruddet skyldes lekkasje av virus fra en vaksinefabrikk i nærheten av de første utbruddene. Fra sykdomstilfellene er det isolert eksakt samme virus som benyttes i produksjon av vaksinen mot munn- og klauvsjuke.