Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Multinasjonal satsing på GMO-fôr

 


Multinasjonal satsing på GMO-fôr

 

Mais og soya utgjør til sammen 84 prosent av alle GMO-vekster som dyrkes i verden. Multinasjonale selskaper satser på hybrid- GMO’er til fôrproduksjon. Hybridene gir større avlinger enn foreldresortene.

 

Det betyr at plantedyrkerne ikke uten videre kan bruke egne avlinger til såkorn, fordi de da vil tape avlingsutbytte hvert år. På den måten sørger de multinasjonale selskapene for å holde omsetningen sin oppe. Professor Birger Lindberg sier til Landbrugsavisen at han undrer seg over at det gladelig importeres GMO-fôr produsert i utlandet til Danmark, men at man ikke tillater dyrking av det i Danmark.