Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mot underskudd i Norsvin


Mot underskudd i Norsvin

 

Regnskapstall for første kvartal 2005 viser et underskudd på nærmere én million kroner for Norsvin. Hovedårsaken til dette er redusert sædsalg. Nedgangen i sædsalget er noe større enn budsjettert. I forhold til 1. kvartal i fjor er sædprisen også redusert med 10 kroner per dose. Omsetningsavgift til avlsarbeid er blitt redusert fra 8,8 millioner i fjor til 7,9 millioner kroner i år.

Kostnadene er stort sett i tråd med budsjett, men inntektene har altså sviktet. Dette betyr at det blir økt fokus på å redusere kostnader resten av året, i tillegg på økt satsning på eksportinntekter. Fjorårets positive resultat var et resultat et sædsalg som var større enn hva markedet tålte, mens salget nå bør være mer riktig i forhold dette. Styret i Norsvin ønsker derfor å få presentert en ny langtidsprognose eller eventuelt et revidert budsjett på neste styremøte i juni.