Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mot å øke matmomsen


Mot å øke matmomsen

 

Det kommer antakelig ikke som noen bombe at handelens serviceorganisasjon ikke vil øke matmomsen. Lekkasjene fra statsbudsjettet om at regjeringen vurderer å øke den fra 13 til 14 prosent kommenteres av Thomas Angel i Dagligvarehandelen.

«Vi mener at lavere moms på basisvarer som mat er et viktig bidrag til å holde lave matpriser. Dette er viktig både av hensyn til forbrukerne, og for å redusere grensehandelslekkasjen », skriver Angell. Han regner med at en ny momsøkning vil måtte slå ut i økte priser, og synes det er underlig at en regjering med Senterpartiet, som har programfestet null matmoms, vurderer et slikt forslag.