Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mørk/Engebretsens ankesak:

Høyesterett ville ikke behandle saken mellom staten og Mørk Engebretsen Invest.


Mørk/Engebretsens ankesak:

Høyesterett ville ikke behandle saken mellom staten og Mørk Engebretsen Invest.

Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående. Men SLF må fatte et eventuelt nytt vedtak om bot for den del av dommen som gjelder smågrisproduksjon.

 

Mørk Engebretsen Invest (MEI) ble først dømt i tingretten, men fikk delvis medhold i lagmannsretten på sin anke av boten de fikk i fjor. Saken ble av staten anket videre til Høyesterett. Der har de nettopp avvist å ta opp saken. Begrunnelsen er at den ikke har stor nok prinsipiell betydning. Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående. Noe overraskende er at Mørk Eek i lagmannsretten ikke er dømt til å betale noen bot selv om de er dømt for en ulovlig virksomhet når det gjelder purkeleie og smågrisproduksjon. Dette synes også landbruksdepartementet er merkelig. Striden stod i lagmannsretten om en bot på 3,8 millioner. Konsekvensen blir at SLF på bakgrunn av dommen må fatte eventuelt nytt vedtak om bot.

 

-Det stemmer. V i vil nå bruke totre uker på om vi skal fatte et nytt vedtak om ileggelse av overproduksjonsavgift på grunn av for stor produksjon, opplyser Reidar Olsen, direktør i Statens Landbrukstilsyn avdeling landbruksproduksjon. Blir det et nytt vedtak i SLF kan det igjen bety nye runder i rettsalen. I saken og dommen er kun hva som har skjedd i årene 2004 – 2005 som gjelder. Det som har skjedd i årene etterpå er ikke berørt.

 

-Det er det fylkesmannen som kontrollorgan som eventuelt tar stilling til, forklarer Olsen. – Det er naturlig å se på det som har skjedd hos MEI også etter 31.12 2005. Men vi avventer hva SLF nå lander på i sitt vedtak før vi går videre, sier landbruksdirektør Tor Bjønnes i Østfold. Fylkesmannen har for øvrig over flere år holdt tilbake produksjonstilskudd til MEI. Det vil de nå vurdere på nytt som følge av dommen.

 

 Ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruksdepartementet understreker at selv om departementet ikke vant helt fram i denne saken fikk de betydelig medhold for sitt syn. – Mørk Eks smågrisproduksjon og utleiepraksis av purker har ikke blitt godkjent, sier Forsell. Han mener det er for tidlig å si noe om dommen kan få konsekvenser for regelverket og eventuelle endringer i husdyrkonsesjonsloven. – Men både konsesjonsregelverket og annet relevant regelverk kan være noe vi kommer til å vurdere, sier Forsell.  

 

 

 

Bygger 7000 m2 grisehus

 

I Skiptvet har samtidig Mørk Engebretsen Invest gjort et innspill om utbygging av sitt grisehus til totalt 7000 m2. Samtidig er det tenkt utvidelse på mølle samt bygging av biogassanlegg. Fra før har han et grisehus med 88 fødebinger på denne eiendommen.

 

-Vi anser ikke det nye bygget og planene som landbruk, men industri. Vi vil derfor se det i sammenheng med hvilke arealer i kommunen som skal reguleres til industri. Det skal opp på møte nå i juni, forklarer næringssjef Knut Bjørnstad i Skiptvet. – Det er ingen enkel sak og det er også varslet innsigelser fra fylkeslandbrukstyret, sier Bjørnstad.

 

– Samtidig har Mørk Engebretsen Invest AS kjøpt en annen eiendom i Skiptvet med 1700 m2 grisehus. Der fikk de nylig konsesjon fra kommunen, men denne er satt til side av fylket. MEI har så anket dette inn for Statens Landbruksforvaltning.