Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mørk Engebretsen Invest AS:

Det ble full frifinnelse til staten i saken som Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) anla mot Landbruks- og matdepartementet. MEI må også betale saksomkostninger til staten på kr 103 020.


Mørk Engebretsen Invest AS:

Det ble full frifinnelse til staten i saken som Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) anla mot Landbruks- og matdepartementet. MEI må også betale saksomkostninger til staten på kr 103 020.

 

Det var MEI som krevde at forvaltningsvedtaket om erstatning på 3,86 millioner ble kjent ugyldig. Men nå har altså Oslo Tingrett slått fast at erstatningsbeløpet som Statens Landbruksforvaltning vedtok den 6. oktober 2006 mot Mørk Engebretsen Invest AS står fast. Staten mente den gangen at MEI i realiteten sto bak en svineproduksjon som oversteg konsesjonsgrensene etter lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Vedtaket gjaldt produksjon i perioden 1. april 2004 og ut 2005. MEI ble avkrevd en erstatning på kr 3 862 200. Staten har i ettertid gitt et skjønsnmessig fradrag på denne summen på kr 50 000, fordi det kan ha vært feil i tallene som er overført fra Fatland til Leveranseregisteret.

 

Ikke i tvil

Retten sier blant annet dette i dommen: «Retten er i liten tvil om at den griseproduksjonen som er bygget opp rundt MEI-konseptet er konsesjonspliktig fordi deltakerne samarbeider og har økonomiske interesser i den samme produksjon. Det er helheten i konseptet som gjør at retten anser konsesjonsplikten som ganske åpenbar.» Og videre: «Det var MEI som sto bak alt, bortsett fra, formelt sett, å ha grisene stående i båsen samt sørge for stellet av grisene. MEI eide purkene og mottok leieinntekter (kr 1800 per purke per år. Løpende leie uten nedbetaling. Red.anm.) basert på at disse ble brukt til smågrisproduksjon. Det er da ikke nødvendig å gå inn i regnskapene til MEI eller de øvrige deltakerne for å konstatere at MEI åpenbart hadde økonomiske interesser i den svineproduksjonen som var fordelt på de fem driftsbygningene, og som ble kanalisert gjennom det 100 prosent MEI-eide selskapet Hampshire. Slik retten ser det representerer MEI-konseptet nettopp den omgåelsen av konsesjonsloven som lovens §3 tar sikte på å forhindre.»

 

Mørk Engebretsen Invest AS:

Mørk Engebretsen Invest A/S (MEI) pluss samarbeidspartnere og datterselskap driver en betydelig svineproduksjon etter et noe spesielt konsept.

 

MEI eies av Svein Engebretsen 28,4 % og Ove Henrik Mørk Eek 71,6 %. Mørk Eeks eierskap er gjennom holdingsselskapet World Farm Holding der han selv eier 100 %. World Farm Holding drev inntil 2005 med salg av konsulenttjenester til de andre deltagerne i MEI.

På gården Mørk i Skiptvet (40 dekar) eid av Tone Mørk (Ove Henriks mor) har MEI bygd opp et grisehus med 88 fødebinger. I tillegg er det bygd mølle, kornmottak og opplegg for kraftfôrproduksjon. MEI leverer kraftfôr til produsenter under MEI-paraplyen. MEI eier purkene som leies bort. På gården Mørk er det Ove Henrik som står for smågrisproduksjon.

MEI leier i tillegg grisehus de har pusset opp på gårdene Skipperud og Langli. I 2004 – 2005 leide de også på en fjerde gård. Det er bare grisehus som leies, og ikke jord og planteproduksjon. MEI leier grisehusene videre til de som står for smågrisproduksjon.

På Skipperud har de smågrisproduksjon i regi av Svein Engebretsen og Girts Malnieks (ny).

Tidligere drev også Hamon Fabio Moaddab smågrisproduksjon under MEI. Det er selskapet Hampshire A/S som kjøper smågrisen (ved 8 –2 5 kg) og selger denne videre ved (25 – 50 kg).

Hampshire eies av MEI. Hampshire selger smågris til Girts Izmailovskis (ny) som driver slaktegrisproduksjon på Langli (leid av MEI) Gården Langli har for øvrig grisehus bygd om fra kylling, og har kapasitet til å fôre opp mer enn det dobbelte av hva en konsesjonsbesetning kan. Tidligere var det Jan A. Torekoven som stod for slaktegrisproduksjon på Langli.

Fra Langli har Fylkesmannen i Østold ment at innhold i gjødselkum ikke samsvarer med oppgitt antall produserte slaktegris.

Hampshire selger også smågris til selvstendige slaktegrisprodusenter og til slakteriet Fatland.

Tidligere leide MEI også grisehuset på Taraldrud til smågrisproduksjon, drevet av Grisen Fabio, ved Hamon Fabio Moaddab. Leieforholdet på Taraldrud er nå avsluttet.

I tillegg har Eugen Mareno Grøndal Mørk (Ove Henriks fetter) vært deltager i svineproduksjon. Det er svineproduksjonen til Mørk Eek, Engebretsen, Moaddab, Grødal Mørk og Torekoven som i 2004 – 2005 har blitt oppfattet som én enhet i henhold til husdyrkonsesjonsreglene.

Til slutt eier også MEI Baltic Porc, en stor svineproduksjon i Latvia som Staten gjennom Innovasjon Norge har vært med å bygge opp. Innovasjon Norge har tidligere eid Baltic Porc sammen med MEI.

 

Økonomi

Det er investert store verdier i grisehus og kornmottak hos Mørk Eek, og svært mye er lånefinansiert. I alt er bokført 48 millioner i anleggsmidler i MEI. Men gjelda er også svært stor med 38,7 mill. For 2006 var det minusresultat for MEI, men i sum siste tre år har selskapet generert 4,4 millioner i årsresultat. I sum for alle tre selskapene er det i 2006 et årsresultat på 0,2 millioner. Samlet gjeld er 53 millioner, og egenkapitalen bokført til ca halvparten av dette (26,1 mill).

 

Får prisnedskriving

I regnskapstallene ligger også inntekter fra prisnedskriving på korn. Mørk Engebretsen Invest er gjennom investeringene som ble gjort i 2005 blitt registrert som kornmottak med godkjent vekt. Det betyr at de kan selge korn til andre. De kan også få prisnedskriving hvis dette kornet skal brukes i kraftfôrproduksjon, men

ikke til egen hjemmemaling. Dette bekreftes av Statens Landbruksforvaltning. MEI er ikke godkjent som kraftfôrprodusent, slik at de ikke har lov å lage kraftfôr til andre enn seg selv. Likevel kan de legalt selge korn til andre som lager kraftfôr, og dermed få prisnedskriving.

MEI kjøper i dag korn fra både større og mindre kornprodusenter i området rundt Skiptvet.

De selger så korn til svineprodusenter innefor MEI-systemet som bruker dette til hjemmemaling i sin husdyrproduksjon. Dette fungerer antagelig slik at MEI også tar på seg jobben som «hjemmemaler» for aktørene det har er snakk om. I tillegg til stordriftsfordeler har dermed Mørk Engebretsen et konsept som gir rimeligere fôrkostnader enn det vanlige svineprodusenter som enten kjøper kraftfôr eller satser på hjemmemaling (uten prisnedskriving) kan oppnå.

Sannsynligvis er dette et lovlig konsept, men det beveger seg helt i grenseland i henhold til regelverk og intensjon med prisnedskriving av korn.