Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mørk/Engebretsen ankesaken:

Dommen har falt i lagmannsretten. Mørk Engebretsen Invest fikk delvis medhold. Deres slaktegrisproduksjon er ikke konsesjonspliktig.


Mørk/Engebretsen ankesaken:

Dommen har falt i lagmannsretten. Mørk Engebretsen Invest fikk delvis medhold. Deres slaktegrisproduksjon er ikke konsesjonspliktig.

Mørk Engebretsen Invest (MEI) fikk delvis medhold i sin anke av boten de fikk i tingretten fjor. Striden sto om en bot på 3,8 millioner. Denne er nå redusert betydelig.

 

Lagmannsretten gir MEI medhold i at deres slaktegrisproduksjon er innenfor konsesjonsregelverket. Men de dømmes for sin smågrisproduksjon. Striden gjelder husdyrkonsesjonsloven §3, der det skal tas utgangspunkt i det samlede produksjonsomfang hvis to eller flere konsesjonsregulerte virksomheter har felles eierinteresser eller for tett samarbeid om konsesjonsregulert produksjon.

 

 

 

 

En rapport fra NILF fra 2005 fastslo at utleiekontraktene til MEI bar preg av betydelig økonomisk samordning og risikooverføring fra konseptdeltagerne. MEI på sin side hevder de ikke har virksomhet som omfattes av husdyrkonsesjonsloven §3. Selskapets virksomhet går på utleie av grisehus, purker, konsulenttjenester samt produksjon og salg av kraftfôr, noe som ikke er konsesjonsregulert.

 

Spørsmålet blir da om MEI og produsenter av smågriser og slaktegriser samarbeider i slik grad at de må anses å ha økonomiske interesser i samme produksjon.

 

 I lagmannsretten hevdet statens representant at MEI i 2005 hadde tre ganger så mange purker som konsesjonsloven tillot. Det var dessuten MEI som hentet ut stordriftsfordelene i samarbeidet, og at denne typen produksjon representerte en industrialisering som vil kunne fortrenge det tradisjonelle familiejordbruket, i strid med intensjonene i konsesjonsregelverket.

 

Delvis medhold

I lagdommen sier man at utleieforhold og salg av fôr ikke er tilstrekkelig til å konstatere økonomisk interesse i samme produksjon. Men utleievirksomheten har betydning, og når også purkene leies ut blir de økonomiske interesser tettere og mer omfattende enn i tradisjonell husdyrproduksjon. Den økonomiske bindingen forsterkes også av at leieforholdet av purker ikke er tidsbegrenset eller nedtrappet over tid. Dermed opprettholdes dommen når det gjelder smågrisproduksjon.

 

Vurderer anke

 – Vi konstaterer hva lagmannsretten har sagt og vurderer om vi skal anke denne dommen, kommenterer ekspedisjonssjef Leif Forsell i landbruks- og matdepartementet til Svin. Vi har også spurt Jan Arild Torekoven (slaktegrisprodusent i MEI-systemet) om dommen. – Jeg ønsker overhodet ikke kommentere rettsaken, eller hva min rolle har vært i svineproduksjon på Langli, sier Torekoven til Svin. 

 

 

Økonomi  

Det er investert store verdier i grisehus og kornmottak hos Mørk Eek, og svært mye er lånefinansiert. Totalt har de bundet 70 millioner i anleggsmidler, men 65 millioner er lånefinansiert. 2007 var likevel et bra år der selskapene til sammen fikk ca. 5 millioner i årsresultat. 

 

 

 

 

Mørk Engebretsen Invest

Mørk Engebretsen Invest A/S (MEI) driver en betydelig svineproduksjon etter et noe spesielt konsept. MEI eies av Svein Engebretsen 28 % (styreleder i MEI) og Ove Henrik Mørk Eek 72 % (daglig leder og styremedlem). Mørk Eeks eierskap er gjennom holdingsselskapet World Farm Holding der han selv eier 100 %. World Farm Holding har hatt salg av konsulenttjenester til de andre deltagerne i MEI.

 

På gården Mørk i Skiptvet (40 dekar) eid av Tone Mørk (Ove Henriks mor) har MEI bygd opp et grisehus med 88 fødebinger. I tillegg er det bygd mølle, kornmottak og opplegg for kraftfôrproduksjon. På gården er det nylig søkt om oppføring av nytt stort grisehus.

 

MEI leverer kraftfôr til produsenter under MEI paraplyen. MEI eier purkene som leies bort til «ledige» grisehus leid av MEI, men driftet av andre. I 2004 – 05 som dommen gjelder, foregikk smågrisproduksjon på gårdene Mørk (Ove Henrik Mørk) pluss Skipperud (Svein Engebretsen) og på Taraldrud (Hamon Fabio Moaddab).

 

Smågrisen ble solgt til firma Hampshire AS, et firma som kjøper 7 kg gris og selger det videre som 25 – 50 kilos (ikke konsesjonspliktig virksomhet). Smågrisen ble deretter videresolgt til ulike aktører, blant annet til Jan Arild Torekoven og Eugen Mareno Grøndahl (fetter av Ove Henrik). Disse drev slaktegrisproduksjon på gårdene Langli og Skipperud. MEI leide driftsbygningene og stod for fôrproduksjon.

 

Etter 2005 har nye personer kommet inn som leietagere. Det gjelder Gierts Manieks (smågrisproduksjon) og Girts Izmailovskis (slaktegrisproduksjon). Langli gård er nylig kjøpt av Ove Henrik Mørk Eek, men konsesjon på kjøpet mangler foreløpig. Gården Langli har grisehus bygd om fra fjørfe (i regi av MEI) og har kapasitet til å fôre opp minst det dobbelte av hva en konsesjonsbesetning kan.

 

 

 

Får 1,3 mill i prisnedskriving

Mørk Engebretsen Invest fikk i fjor over 1,3 millioner i prisnedskriving fra staten som kornhandler og kraftfôrprodusent. I 2007 fikk de 1,2 millioner. Når boten nå blir nedsatt betyr det at MEI får en prisnedskriving ikke andre svinebønder får og som dekker det de får i bot.

 

Nå har MEI investert i eget kornmottak som kjøper og selger korn slik at de får samme status som ei hvilken som helst mølle. De får prisnedskriving hvis kornsalget skjer til andre husdyrprodusenter/ møller, men ikke hvis det gjelder egen kraftfôrproduksjon. Noe spesielt er at MEI er ikke godkjent som kraftfôrprodusent, og har dermed ikke lov å lage kraftfôr til andre enn seg selv. Likevel får de en prisnedskriving som omregnet tilsvarer kraftfôrproduksjon på 700 purker pluss at det fôres fram over 7000 slaktegris. Vi forutsetter da at 70 prosent av mottatt korn brukes i kraftfôrproduksjon, og at det er nærmere 80 prosent norsk korn i kraftfôret.

 

Samtidig har Mattilsynet lenge hatt en sak på at kraftfôrproduksjon i virksomheten ikke er lovlig. Fram til desember fikk Mørk Eek en dagbot på 1000 kroner fordi de ikke varmebehandlet kraftfôr solgt i Mørk Engebretsen systemet. Men boten hadde ingen effekt.

 

– Før jul forseglet vi fysisk siloer slik at salg ikke skal kunne skje uten at det oppdages, forteller Jarle Bergsjø i Mattilsynet.

 

Men konsesjon, prisnedskriving, varmebehandling følger ulike regelverk, og sakene har ingen direkte sammenheng.

 

-Dommen har likevel betydning. Vi vil vurdere hva vi gjør med prisnedskriving når vi får en endelig dom i denne saken, sier seniorrådgiver Øyvind Breen i Statens Landbruksforvaltning.

 

 

 

 

Med Tormod Hermansen på laget

Sammen med Innovasjon Norges investeringsfond for Øst Europa har Ove Henrik Mørk Eek opprettet selskapet International Pork Investments. De bygger seg opp fra en produksjon på 50000 slaktegris til 100000 slaktegris i Latvia (ca 15 % av produksjon i landet). I tillegg skal det satses på svineproduksjon i Ukrainia. Målet er i følge en reportasje i avisa Smaalenene produksjon av 50000 slaktegris i kombinert produksjon. Før dette skjer skal det imidlertid hentes inn aksjekapital gjennom nye aksjonærer. I følge Mørk Eek har flere personer/firma sagt ja til å tegne aksjer. Med seg som styreformann på laget har han fått tidligere Telenortopp Tormod Hermansen.