Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mørk Eek anker til Høyesterett

Ove Henrik Mørk Eek har anket dommen om brudd på konsesjonsloven til Høyesterett.


Mørk Eek anker til Høyesterett

Ove Henrik Mørk Eek har anket dommen om brudd på konsesjonsloven til Høyesterett.

Vi har tidligere skrevet om svinebonde Ove Henrik Mørk Eek og samarbeidspartnerne Svein Engebretsen og Hamon Fabio Moaddab i Skiptvet som i august i fjor tapte i en konsesjonslovsak tingretten. I sommer har de igjen tapt denne saken, nå i lagmannsretten. De tre har blitt ilagt en bot på 2,96 millioner kroner for brudd på konsesjonsloven. Dommen gjelder årene 2006 til 2008 (tidligere dom for årene 2004-2005). Men Mørk Eek har anket til Høyesterett. Spørsmålet er i første omgang om høyesterett vil ta denne saken. Dommen fra 2004-2005 ble for øvrig også anket til høyesterett, men ble avvist.

Samtidig er også en annen Mørk Eek- rettsak anket videre. Mørk Eek vant tidligere fram i lagmannsretten i saken om om hvor stort grisehus han får bygge. Saken var på vei til høyesterett, men ble stoppet av kommunalminister Jan Tore Sanner. Mørk Eek saksøkte som følge av denne dommen staten for nesten 13 millioner kroner for feilaktig behandling av byggemeldingen. I tingretten ble det nederlag for Mørk Eek, men saken er anket til lagmannsretten.