Publisert: 28.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mørk Eek anker og saksøker

Boten på 2,96 millioner kroner for brudd på husdyrkonsesjonsloven ankes. Samtidig saksøkes staten for nesten 13 millioner for feil i byggesak. 


Mørk Eek anker og saksøker

Boten på 2,96 millioner kroner for brudd på husdyrkonsesjonsloven ankes. Samtidig saksøkes staten for nesten 13 millioner for feil i byggesak. 

Svinebonde Ove Henrik Mørk Eek og samarbeidspartnerne Svein Engebretsen og Hamon Fabio Moaddab i Skiptvet tapte i august i tingretten. De ble ilagt en bot på 2,96 millioner kroner for brudd på konsesjonsloven. I dommen heter det at «denne måten å drive på ligger fjernt fra de landbrukspolitiske mål som konsesjonsordningen er ment å ivareta. Samarbeidet bærer etter rettens oppfatning preg av å være etablert for å unngå konsesjonsreglene».

Også slakteriet Fatland er trukket inn i saken gjennom utstedelse av fakturaer på ungpurker. 

«Fatland er en stor aktør, og retten finner det meget spesielt at selskapet gjennom flere år har utstedt fakturaer til tre smågrisprodusenter som ikke kan gjenfinnes i regnskapene til verken Fatland eller smågrisprodusentene» står det i dommen. Dommen gjelder årene 2006 til 2008 (tidligere dom for årene 2004-2005), men er nå altså anket til lagmannsretten. Direktør Reidar Olsen i Landbruksdirektoratet bekrefter overfor Svin å ha mottatt anke fra Mørk Eek. Saken får dermed et nytt kapitel i lagmannsretten, trolig en gang til neste år. Dommen i tingretten kan i sin helhet leses på: www.fylkesmannen.no/ostfold/landbruk-og-mat/husdyr. Samtidig er en annen Mørk Eek-sak berammet til desember i år. Den gjelder størrelsen på et landbruksbygg. Mørk Eek tapte i tingretten, men vant som kjent i lagmannsretten i fjor når det gjelder spørsmålet om størrelsen på grisehuset han fikk bygge. Saken var på vei til høyesterett, men ble stoppet av kommunalminister Jan Tore Sanner. Som følge av denne dommen har nå Mørk Eek saksøkt staten for nesten 13 millioner kroner for feilaktig behandling av byggemeldingen.