Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Monsanto søker patent på svineavl


Monsanto søker patent på svineavl

 

Monsanto utvider sin virksomhet på dyresiden, og Greenpeace er opprørt. Det store amerikanske selskapet søker i følge Lantbrukets Affärstidning patent på bruk av informasjon om et bestemt gen hos griser, en beskyttelse som Monsanto også vil skal gjelde enkeltdyr som er produsert ved hjelp av denne informasjonen.

I en annen søknad skal Monsato ha søkt patentbeskyttelse for en avlsmetode som skal være raskere enn de som brukes i dag. Også dette patentet skal omfatte avkom etter dyr som er avlet fram etter den nye avlsmetoden.

Det er Greenpeace som har spredt informasjon om Monsantos patentsøknader, og miljøorganisasjonen er opprørt over det som skjer. Den frykter at store deler av verdens svineproduksjon kan bli en lisensiert affære for Monsanto hvis søknadene innvilges. Patentsøknadene skal ha vært gjort i over 100 land og patentregioner, deriblant EU.