Publisert: 24.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Moderne slakterier

Rudshøgda har landets mest moderne slakting, men Steinkjer er mer moderne på skjæring. Prima AS på Jæren spiller musikk for grisen før slakting.


Moderne slakterier

Rudshøgda har landets mest moderne slakting, men Steinkjer er mer moderne på skjæring. Prima AS på Jæren spiller musikk for grisen før slakting.

Nortura Rudshøgda har trolig landets mest moderne slakteri, eller det eneste som i noen grad bruker roboter i slakteprosessen.

– Vi har en robot som åpner buk og bryst (to arbeidsoperasjoner spart), en robot som merker slaktet når det er godkjent og en robot som stykker opp slaktet i fire deler før skjæring, forteller fabrikkdirektør Kjell Åge Kjølstad på Rudshøgda. Enda mer robotisering vil ikke være lønnsomt. Da måtte en i så fall slakte et betydelig høyere antall gris. Anlegget slakter i dag 200 000 griser årlig, eller en tjuendedel av slakteriet i Horsens Danmark.

– Vi kjører da et skift og i snitt firedagers uke når det gjelder gris. Det vil si vi kan enkelt øke slakting til 300 000 gris, opplyser Gjølstad. Rudshøgda kan derfor svelge unna mer enn halve volumet fra Østfold hvis slakting der skulle bli lagt ned. I løpet av februar er ventet enn innstilling om videre slakting i Sarpsborg eller ikke. Nortura Rudshøgda er ikke størst på svineslakting i Norge. Det er det Nortura Steinkjer som er med 270 000 svineslakt i året. Da er 50 000 av slaktene fra SPIS-gruppen tatt med.

– Vi utnytter kapasiteten brukbart, men kjører kun et skift. Maks kapasitet per i dag er rundt 300 000 griser, eller som Nortura Rudshøgda, forteller fabrikkdirektør Jan Tore Flak. Totalt sett er imidlertid Rudshøgda størst da de også slakter storfe og sau.

Moderne skjæring og kjøling i Steinkjer

Selv om slakting ikke er mest moderne i Steinkjer er skjæreavdelingen etter aller siste mote med superkjøling. Det er en metode som øker holdbarheten på ferskvare. Superkjøling betyr at nedskjært vare raskt overflatefryses til 1,1 minusgrader. Deretter går det rett til et kjølelager med samme temperatur. Der kan det være som ferskvare inntil 20 dager uten at holdbarhetstida påvirkes. Det vil si produktet er holdbart i 14 dager etter at det forlater kjølelager.

– Vi kan dermed serve markedet på en bedre måte ved å bygge opp et lite lager av ferskvare. Det en fordel når alle skal ha ribbe til jul, eller når det er kampanjer på koteletter eller fileter, forteller Flak.

Musikk på Prima

Prima AS på Jæren har landets nyeste slakteri. Her slaktes 65 000 griser i året. Det er ingen slakteroboter eller superkjøleteknologi. Men der grisen kommer inn møter den et moderne grisehus der det er full automatisert framdrift av grisen.

– Her står grisen for avstressing og her spiller vi musikk, forklarer daglig leder Harald Reime. Det er ikke Grieg som spilles, men musikk komponert spesielt til grisen. Prima har også automatisert kjølelager der gris blir hengende på lager i ulik tid avhengig av hvor mye de veier.