Publisert: 19.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mistet retten til å holde dyr

Inntil videre mister vestfoldbonden som lot 500 griser sulte i hjel sist vinter retten til å holde dyr. Det har Mattilsynet vedtatt.


Mistet retten til å holde dyr

Inntil videre mister vestfoldbonden som lot 500 griser sulte i hjel sist vinter retten til å holde dyr. Det har Mattilsynet vedtatt.

Det var i februar i år at Mattilsynet fikk tips om dyretragedien i Stokke i Vestfold. Da tilsynets folk besøkte gården fant de nærmere 500 døende griser. Forfatningen til dyra var så svak at de måtte avlives.

– Vedtaket er fattet etter en helhetsvurdering. Vi fant det nødvendig å være klar i en sak der det var så grove brudd på dyrevelferdsloven, sier regiondirektør Liv Engravslia i Mattilsynet til Nationen.

Saken er anmeldt, og det er nå opp til politiet om den skal føres fram for retten.

I juli ble altså dyreeieren fratatt retten til å eie, holde eller stelle dyr. Denne beslutningen ligger fast inntil den oppheves av en domstol eller av Mattilsynet. Bonden har erkjent straffeskyld i avhørene hos politiet, som beskriver saken som en dyretragedie og en mennesketragedie. Mannen er fortsatt med i en samdrift med storfe, men har ikke hatt dyr på gården siden i februar.