Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Minst hjemmemaling i sør


Minst hjemmemaling i sør

 

I Sverige er det mer hjemmemaling jo lenger nord man kommer.

– Totalt i landet vil jeg tro at tre fjerdedeler av svinefôret er hjemmemaling og en fjerdedel er ferdigfôr, opplyser Malin Slätteman, produktsjef kraftfôr i Lantmännen (Felleskjøpet). Lantmännen er den store aktøren på kraftfôr og premixer til de som blander selv i nabolandet. – I kornområdene midt i Sverige er kanskje 90 prosent av kraftfôret hjemmeblanding, men andelen i Skåne i sør er rundt 50 prosent, sier Slätteman. I sør finnes mange store korngårder med gris som kjøper alt fôret, sier Slätteman. Årsaken til forskjellen tror hun skyldes både priser, tradisjoner og at kornbøndene i sør dyrker matkorn, maltbygg, sukkerbeter, høstraps eller andre vekster som er bedre betalt enn hvete, bygg og havre. Korte avstander og større konkurranse i sør gjør kraftfôret rimeligere pluss at prisen på kornet kan være høyere.

– Lenger nord i Sverige kan fraktkostnadene bli store, og hjemmemaling blir dermed lønnsomt, sier Slätteman.