Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Minneord


Minneord

 

Det er med sorg vi har mottatt melding om Tore Kaupangs bortgang. Tore Kaupang var en svært engasjert og interessert person. Han var et ja-menneske. Dette førte til at han hadde en lang rekke verv i samfunnet vårt, ikke minst innenfor landbrukssamvirket.

Som svineprodusent var han dyktig. Han drev både foredlingsbesetning og senere formeringsbesetning. Svinenæringen fikk også del i hans store engasjement. Tore var både styremedlem og styreleder i det som den gang het Vestfold svineavlslag, nå Norsvin Vestfold. Han satt også mange år som styremedlem og ordfører i Norsk Svineavlslag.

Tore var et ærlig og jordnært menneske som var opptatt av å finne gode løsninger til beste for fellesskapet. Selv om Tore hadde mange lederverv, var han likevel en som hadde god bakkekontakt. Vi må virkelig kunne si at han hadde en stor porsjon sunt bondevett.

Gjennom sitt virke fikk Tore svært mange venner som han har betydd mye for. Det er mange som sørger over Tores bortgang, og våre tanker går først og fremst til hans nærmeste familie. Vi lyser fred over Tores gode minne.

 

Norsvin Vestfold – Nils Henry Haugen