Publisert: 28.06.2019 Oppdatert: 07.08.2019

Stikkord:

Mindre transport og matsvinn

Mindre transport gir mindre CO2-utslipp. I 2018 slapp Nortura ut 51,8 tonn CO2-ekvivalenter, en reduksjon fra 53, 6 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Utslippene fra transport er redusert med hele 10 prosent.


Bildet: Målet er å styrke bærekraften år for år på alle viktige områder, sier Norturas konserndirektør Ellen Flø Skagen. Foto Erik Burås

 

Det tilsvarer 2,8 millioner kilometer på ett år, eller 70 ganger rundt ekvator. Dette går fram av kjøttkonsernets egen samfunnsrapport for 2018. Selskapet produserer rundt 250 millioner kilo norsk mat hvert år, og kjenner på samfunnsansvaret sitt hver dag. Derfor har Nortura de siste årene lagd slike utblikk over egen virksomhet. Med sine 5979 medarbeidere over hele landet er Nortura en av landets største arbeidsplasser. 18 300 norske bønder eier Nortura, som i fjor omsatte for 23,4 milliarder kroner.

Matsvinnet ned ni prosent
Også matsvinnet er redusert med ni prosent, som tilsvarer 300 000 kilo mindre kastet mat i 2018. Bedre samhandling med kundene, bedre prognoser og økt presisjon i produksjonen, gjør det lettere å levere rett vare til rett tid.

Nortura har også økt bruken av bærekraftig emballasje kraftig. I dag er alle eggkartonger resirkulert fra aviser og blader, de bruker bioplast i emballasjen til pølser og andre middagsfavoritter. Skålene består av 90 prosent resirkulerte plastflasker, og Nortura bruker mest mulig resirkulert materiale i både aluminiumskåler og hermetikk. Klima­avtrykket er redusert med 387 tonn CO2 i året, eller nesten 3000 flyreiser Oslo-Trondheim.

Bærekraftig mat
– Nortura er en så stor aktør i norsk matindustri, at selv små endringer gir store utslag. Vi forstår godt hvilket ansvar vi har, og jobber målrettet med både bærekraft og helse, noe vi viser tydelig i vår samfunnsrapport. Vi vil bevise at mat fra den norske bonden er bærekraftig og sunn. Vi har grunn til å være stolte av den maten vi produserer på norske ressurser, sier konsern­direktør for kommunikasjon, samfunnsansvar og trygg mat Ellen Flø Skagen.

Mindre salt og fett
Nortura har i 2018 også utviklet nye ambisiøse helsemål. Selskapet tar sin andel av reduksjonen av salt og fett i norsk kosthold. Det vil redusere fett fra dyr og produkter med henholdsvis 1500 tonn og 600 tonn innen 2025. De siste årene har vi redusert saltinnholdet i produktene våre tilsvarende 42 fulle lastebiler. 15 prosent av produktene skal være nøkkelhullmerket.

Setter dyrevelferds­standard
I 2017 innførte Nortura trivselstiltak i alle kyllinghus som har en dokumentert positiv virkning for dyrevelferden til kylling. I 2018 løftet vi dyrevelferden for gris, og innførte «griseløftet». Gilde Edelgris har fått mer plass, mer aktivitet og mer strø i bingen. Arbeidet med å etablere nye Gilde Edelgris har blitt fulgt tett opp av Norturas rådgivere og veterinærer. Et produkt merket Gilde Edelgris betyr at grisene har fått mer plass og flere muligheter for lek, aktivitet og avslapning. Målet med nye Gilde Edelgris er å løfte volumene, slik at flest mulig griser skal få det som den nye Edelgrisen.

Dette skal gjøres innen 2030

• CO2-utslippene fra transport skal ned 50 %.
• Matsvinnet skal ned 60 %.
• 70 % av all emballasje skal være miljøvennlig.
• 80 % av fossilt utslipp fra Norturas fabrikker skal reduseres.