Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mindre nedgang enn fryktet

Foreløpig statistikk viser en nedgang på 10 kr i dekningsbidrag per gris for slaktegrisprodusenter.


Mindre nedgang enn fryktet

Foreløpig statistikk viser en nedgang på 10 kr i dekningsbidrag per gris for slaktegrisprodusenter.

Tveit Regnskap i Hordaland og  Rogaland er trolig regnskapskontoret i Norge med flest landbrukskunder. De fører statikk over utviklingen innen ulike produksjoner. I slutten av april er ca. halvparten av regnskapene avsluttet. Foreløpig statistikk viser en nedgang på 10 kroner i dekningsbidrag pr gris for slaktegrisprodusenter. I snitt er dekningsbidraget per gris nå 290 kr. inklusiv tilskudd.

– Det er mindre enn fryktet. Inntektene har falt, men mye har blitt kompensert gjennom 75 kr. lavere smågrispris, forklarer Andreas Lundegård, Økonomirådgiver i Tveit Regnskap. Nå er det en tendens til brukene med best resultater er først ferdig med regnskapet. Nedgangen kan derfor bli litt større.

– Det er også stor variasjon på dekningsbidraget fra ca 200 til 400 kroner. Det er svært vanskelig å få et nybygg til å gå i pluss med dagens dekningsbidrag. Men det er smågrisprodusentene som sliter mest, sier Lundegård. Her er tallmaterialet for lite til at talla er sikre. Men det foreløpige materialet viser en nedgang på ca. 1200 kr. i dekningsbidrag  per purke. Siden toppåret 2011 har nedgangen vært på 2700 kr. Det betyr 300 000 kroner i lavere inntekt hvis en har 110 purker.