Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mindre farlig gift i norsk korn enn antatt

Alle vet at mye regn før og under innhøsting kan gi dårlig kvalitet på kornet. I verste fall kan angrep av giftige muggsopper redusere både avling og kvalitet. Men kanskje er ikke giften så farlig som tidligere antatt.


Mindre farlig gift i norsk korn enn antatt

Alle vet at mye regn før og under innhøsting kan gi dårlig kvalitet på kornet. I verste fall kan angrep av giftige muggsopper redusere både avling og kvalitet. Men kanskje er ikke giften så farlig som tidligere antatt.

 

Dette går fram av en pressemelding som Norges veterinærhøgskole har lagt ut på sin hjemmeside. Silvio Uhlig har i sin doktorgradsavhandling undersøkt norsk hvete, bygg og havre over en treårs periode for å måle mengden av giftstoffer i de ulike korntypene.

Han har særlig undersøkt muggsopparten Fusarium avenaceum, som er den vanligste feltmuggsoppen i Norge, Sverige og Finland. Denne muggsoppen produserer giftstoffene moniliformin, beauvericin og enniatiner.

Et av Silvio Uhligs viktigste funn er at det finnes mye mindre moniliformin i norsk korn enn det man tidligere har trodd. Mengden som ble funnet er langt lavere enn de mengdene som tidligere er blitt rapportert å gi skadelige effekter i dyreforsøk. Dette er positivt, siden moniliformin kan svekke immunforsvaret både hos mennesker og dyr, framholder veterinærhøgskolen.

Imidlertid inneholder kornet større mengder av giftstoffene enniatiner, mens beauvericin kun ble funnet i lave konsentrasjoner. Forskerne vet foreløpig lite om hvordan disse to giftstoffene virker, og hvilken mengde som må til før de får skadelige effekter. Det er derfor ikke lett å si noe klart om hvilken betydning Uhligs funn faktisk har.