Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Miljø, dyrevelferd og økonomi i fokus

Årets Agromek var den siste arrangert i januar. Messa manglet flertallet av maskinprodusentene. De venter til november med å stille ut. Antall besøkende var likevel nesten like høyt som vanlig.


Miljø, dyrevelferd og økonomi i fokus

Årets Agromek var den siste arrangert i januar. Messa manglet flertallet av maskinprodusentene. De venter til november med å stille ut. Antall besøkende var likevel nesten like høyt som vanlig.

 

Hele 65 000 fant veien til Agromek. For svine- og storfeprodusenter var messa like bra som før. Her fantes over 60 nyheter som hadde med gris å gjøre.

Mange av nyhetene dreide seg om produkter som har med miljø og dyrevelferd å gjøre. Alle danske svineprodusenter med flere enn 75 purker må nå ha godkjent miljøplan. Nybygging må være i henhold til miljøplan og miljøregler. Dette betyr merarbeid og nye oppgaver for rådgivere og entreprenører. Byggefirmaet Gråkjær har for eksempel ansatt tre medarbeidere med danske miljøregler som spesialitet. Når firmaet får et nytt oppdrag er det en av disse tre som kommer først på banen. De sjekker om produsentenes planer lar seg realisere, og i så fall hvor nybygg kan plasseres. Avstand til tettsted og områder med flere enn fem bolighus må være stor nok.

Dansk svineproduksjon har som hos oss hatt sterkt fokus på å redusere bogsår fra purker. Dette har de også greid. Kanskje er årsaken at svineprodusentene får bøter hvis de leverer purker med bogsår til slakteriet. En kan derfor se for seg at enkelte purker forsvinner andre steder, men kampen mot bogsår synes uansett å ha gitt gode resultater.

På Agromek vises resultatene i form av nyheter. Vi registrerte i alt fire nyheter der fokus var bogsår. Nyheter på Agromek graderes etter antall stjerner. Tre stjerner har størst nyhetsverdi. For å få tre stjerner kreves at det er et helt nytt arbeids/konstruksjonsprinsipp, eller en ny virkemåte eller sammensetning. Det nye skal samtidig gi bedre effekt, ergonomi, komfort, miljø eller/og økonomi.

 

Varmevest til spedgris

 Porcivet Thermovest var den rimeligste nyheten til gris vi fant på Agromek. Kanskje også en av de mest lønnsomme.

For 33 danske kroner selger firma Jørgen Kruuse thermovester. De er tenkt bruk til små nyfødte smågriser (under 900 gram). Så små griser har stor dødelighet. En varmevest hjelper de gjennom de første tøffe levedagene. Vesten skal ikke settes på før grisen har lært seg å gå (etter et døgn eller litt før). Deretter kan den sitte på i tre-fire dager. Vesten lages i neopren, kan vaskes og brukes mange ganger. Den er også justerbar og bør justeres ut et par dager etter påsetting. Nyheten fikk hele tre stjerner på Agromek. Den er testet i en besetning der antall avvente per purke og år økte fra 25 til 26 smågris.

 

Smart drikkekopp

Vip-O-Mat er en ny drikkekopp til smågris fra Egebjerg. Den er lett å aktivere for grisen, og den er lett å holde rein da fjærbelastet bunn kan vippes ned med foten. Den er også konstruert slik at det er et vannspeil, men uten at det blir møkk i koppen. Fram til drikkekoppen kommer vannet i en åtte millimeter PEslange. Dette gjør at koppen kan brukes til flytende jern. Vip-O-Mat fikk to stjerner på Agromek.

 

Motsatt ventilasjon

Å få grisen ut av grisehuset kan av og til være en utfordring. Når dører åpnes får grisen normalt vind og trekk mot seg. Det liker den ikke, og blir ofte stresset. Dette har ventilasjonsfirma Skov gjort noe med. Gjennom sin DOL 39 ventilator kan luftstrømmen snus. Vind trekkes ned fra pipa og blåses ut i retning utlevering. Å snu luftstrømmen betjenes med en nøkkelbryter, og tilbakestilling skjer automatisk etter forhåndstilt tid. Dette sikrer at ikke funksjonen blir brukt når den ikke skal. Skov fik to stjerner for denne nyheten. DOL 39 koster ca 5000 DKR.

 

Fjerner lukt

Smellfighter ASP fra danske Infarm tar mål av seg til å omdanne grisemøkk til rent vann og pelletert fastgjødsel som kan spres med en kunstgjødselspreder. Det betyr samtidig at problemene med lukt og tap av ammoniakk til luft nesten forsvinner (50 til 90 prosent virkning). Konkret består løsningen av noen containere og tanker som installeres ved grisehuset. Her skjer en forsuring, gylleseparering og ozonbehandling (det siste er helt nytt). Men opplegget er samtidig trolig Agromeks dyreste nyhet. Investering i Smellfighter vil koste nærmere tre millioner kroner i tillegg til årlige driftskostnader. Kapasiteten vil da være 13 000 tonn grisemøkk. Smellfighter fikk tre stjerner som nyhet på Agromek.

 

Nytt ventilasjonsprinsipp

TPO-stall fra Hans Højer Farmtech er en ny måte å bygge et slaktegrishus på som fikk tre stjerner på Agromek. TPO betyr «total produksjons optimering». Poenget er redusert ventilasjonsbehov, mindre lukt og bedre dyrevelferd. Ventilasjonsanlegget blir en integrert del i slaktegrishuset. Lufta trekkes inn i store kanaler under gulvet. Det betyr en oppvarming av lufta vinterstid. Luftinntak er helst på nordsiden av huset for å få lavest mulig tempertur på sommerstid. Luft glir inn i rommet gjennom en smal åpning mellom binge og vegg. Ut går lufta på vanlig måte gjennom vifte i tak, men ca 30 prosent forsvinner ned gjennom gjødselkanalen. Poenget med løsningen er at den reduserer behovet for ventilasjon (opptil 35 % reduksjon), krever mindre energi, og det lukter mindre i grisehuset. Dette er for øvrig et grisehus med halvparten fast gulv uten at det gir merarbeid med måking. Fast gulv er uvanlig i Danmark. Løsningen ses dermed på som god dyrevelferd. Pris på TPO slaktegrishuset er omtrent som andre slaktegrishus.

 

Støpt gummimatte

Nordic Stald Kemi fikk tre stjerner for sin nye 3-lags gummimatte. Denne reduserer risiko for skuldersår, samt skåner smågrisens knær mot leddbetennelse. Matten limes på gulvet med et epoxylim. Deretter smøres overflaten med polyuretan. Montering kan gjøres både i nye og gamle binger. Arbeidet kan du klare selv. Pris vil da være ca 500 Dkr per m2. Standard farge er grå og varighet oppgis til fem år eller mer.

Også Aalborg Gummivarefabrik viste gummimatter til gris på Agromek. De kan tilby spesialmatter tilpasset kundens behov.

 

Ny fikseringsbås

AP Company fikk to stjerner for sin AP Komplett fødebinge der særlig fikseringsgrindene var annerledes utformet. Hele båsen er bredere, også i forkant. Den har en fingerform avrundet i nedkant. Det skal gjøre det lettere for purkene både å snu seg og å reise seg. Smågrisenes adgang til spenene blir også bedre. Bingen kan enkelt justeres i bredde i bakkant og dermed tilpasses purkas størrelse.

 

Bedre styring – mindre energi

Frekvensstyring av ventilasjon betyr lavere energiforbruk, men den er også mer utsatt for slitasje og lynnedslag. Veng- System HiLO styring gjør noe med dette. Om sommeren da ventilasjon stort sett går 100 prosent gjøres dette rimeligst og best ved å kjøre utenom frekvensstyringen og rett på nettet. I perioden vår og høst da behovet er ca. 80 prosent ventilasjon, er løsningen vekselvis å skifte fra 60 til 100 prosent ventilasjon. Det både sparer strøm og gir mindre slitasje. Her er VengSystems styringsboks unik. Den kan bestemme om strømmen skal komme rett fra nettet eller fra frekvensstyringen.

VengSystem mener investering i deres ventilasjonsstyring reduserer strømregninga med ca. 30 prosent. En investering betaler seg tilbake i løpet av fire år i form av strømsparing og mindre slitasje. I Norge er strømprisen lavere, men på vei opp. Lønnsomheten vil dermed være noe mindre hos oss. VengSystem fikk tre stjerner for sin ventilasjonstyring.

Firmaet fikk også stjerner for sitt VengSystem 1000, en løsning for dyretransporter over lange avstander. Opplegget er en temperaturføler, en mottaker som lagrer data, og en styring som aktiverer ventilasjon, kjølesystem. VengSystem forhandles av AK-maskiner i Norge.

 

Propellomrører på akselen

Højgaards Maskinfabrik viste en hydraulisk propellomrører koblet rett på gjødselpumpa. Idèen er at tømming kan gjøres samtidig med at det røres rundt i gjødsla (eller fôrtanken). Propellen kan innstilles i ulike vinkler for å få best mulig omrøring. Det normale er en omstillingsventil som skifter fra omrøring til tømming. Prislappen er imidlertid høy. Pris på elektrisk pumpe starter på 35 000 Dkr. Tillegget for propellomrører er 17 000 Dkr.

Højgaards har også hydrauliske propellrørere til å sette på traktorens frontlaster.

 

Salve mot skuldersår

Stalosan Pasta fra danske Stormøllen er så ny at den ikke hadde kommet på noen nyhetsliste. I fjor fikk Stormøllen stjerne for sin Stalosan Salve med sårhelende effekt. Det er en slags universalsalve. Stalosan Pasta er ei spesialsalve for gris til bogsår og halebitt. Salven smøres på såret daglig inntil problemene har forsvunnet. Stalosan Pasta selges i pakninger på 340 gram eller 2,5 kg. Pris for 340 gram er ca. 150 kroner.

 

Opplæring på internett

Internettportalen Agrolearn fra AgroPluss Kommuninaksjon lanserer et tilbud for å lære dine utenlandske ansatte (10 ulike øst europeiske språk) dansk eller engelsk. En kombinasjon av bilder, lyd og tekst gjør opplæring enklere. Flere enn 1500 landbruksfaglige ord er bygget inn i første programversjon. Programmet fikk tre stjerner, og også prisen som årets svinenyhet på Agromek. I øyeblikket ligger programmet til fri bruk på nettet, men snart vil det koste et par tusenlapper i året.

 

Ny smågristro

Polysan 10-35 fra Polysan A/S er ei ny smågristro som fikk to stjerner på Agromek. Den er laget for restriktiv fôring av smågris. Materialet er Polymerbetong, det vil si en mellomting mellom betong og glassfiber. Troa har lav kanthøyde slik at grisen har lett adgang til fôret. Bunnen av troa har ei gjennomgående renne. Det sikrer jevn fordeling av fôret, samtidig som troa er lettere å slikke rein for grisen. Troa kan monteres både over og på gulvet og måler 1,50 m x 0,34 cm. Pris for ei tro er 345 DKR. Polysan viste også ei ny hjørnetro som kan passe til flere dyreslag.

 

Få fart på rånen

PheroMate fra Salfarm er en stimuleringsspray til både unge uerfarne råner og til de gamle som begynner å gå lei. Det er naturlig duftstoff som ikke skal ha bivirkning på griser. Innholdet sprayes på rånes tryne eller/og på purka. Ei lita flaske har ca 50 doser. Nyheten fikk to stjerner på Agromek. Salfarm har også et tilsvarende produkt til purker PheroBoar. Det brukes som hjelp til å identifisere brunst når du ikke har råne.

 

Ny purketro

Bioform Multi er ei ny purketro fra ACO Funki som fikk stjerner på Agromek. Den har ingen skarpe kanter, er mer hygienisk, og utformingen sikrer at røkteren har overblikk i hele troa fra fôrgangen.

 

Ny fôrautomat

Tube O-mat VI+ er en ny automat fra Egebjerg. Det viktigste nye er utdoseringsenheten. Den gjør at grisen enklere får tak i fôret. Sannsynligheten for brodannelse er mye mindre enn før. Tube-Omat passer både til smågris og slaktegris og fikk ei stjerne på Agromek. Ei stjerne fikk også Egebjergs nye overdekning i smågris/tilvekstavdelingen. Taket er lettere, og det er enklere å holde reint.

 

Automatisk sko-overtrekk

Tråkk foten din oppi og vips så er skoen dekket med et plastovertrekk. Oppfinnelsen One2Step fra CellKim ApS var for fersk til å være med på noen nyhetslister, men vakte likevel stor oppsikt. Hele greia har plass i en koffert med håndtak. Prisen var 349 DKR, eller 550 inklusiv 1000 plastsko. Firmaet har ingen norsk forhandler.

 

To ting på en gang

Lundings Multisprøyte fra Lunding Agro kan brukes både til å desinfisere binger og til fôring av nyavvent smågris. Sprøyte finnes i to versjoner med henholdsvis 60 og 120 liters tank. Det følger med en 10 mm lang slange. Men den kan også fås med både ½ tommers og ¾ tommers slange på 12,5 meter. Multisprøyta fås dessuten med spesielt håndtak til fôring. Prisen starter på 7500 Dkr.

 

Rask starthjelp

Piglet Saver fra Vitfoss er basert på patentert hollandsk vitenskap som stimulerer dannelsen av veksthormonet IGF-1. Idèen er å få svake griser raskere i gang. Produktet gis nettopp til de minste og svakeste grisungene. Det gis i munnen rett etter fødsel, og en gang til etter ca 12 timer. Piglet Saver fås i pakningsstørrelse på 250 ml og koster ca 160 kroner.

 

Raskere drektighetstest

Unitron A/S viste WED2000, en ny ultralydscanner til å teste drektighet. Fordelen er at den er mindre og noe enklere i bruk. Dessuten er den raskere til å vise et bilde på skjermen slik at du kan se om purka er drektig. Scanning kan skje fra tre uker etter bedekning. WED2000 veier 600 gram, og koster 17 000 danske kroner. Forhandler i Norge er Husdyrsystemer.

 

Massasjepute til purker

Gråkjær viste også en bogsårnyhet. Under purkas liggeareal er nedstøpt gummislanger som det går luft gjennom. Gjennom trykkforandringer via en kom- pressor får vi da en pute med massasjeeffekt på purkene. Det gir avlastning av skulder og forebygger skuldersår.

Gråkjær har ikke priset produktet ennå, men antyder at løsningen kun er nødvendig i noen av bingene.

 

Sikker EDB

Store gårder med flere ansatte kan ha en utfordring når det gjelder EDB sikkerhet. Løsningen heter FarmGuard. Nyheten fikk tre stjerner på Agromek. En overvåkningsentral gir adgang til alle gårdens computere knyttet til nettet. Bonden selv kan krysse av hvem som har tilgang til hva. Når en person slutter er det enkelt å stoppe adgangen. Eller hvis et firma skal gi service kan det få den adgangen de trenger noen timer eller dager. Systemet er ikke gratis, og koster 4000 DKR i innkjøp pluss ca. 8000 i årlig leieavgift.

 

Selger gårder i Canada

– Vi er her fordi danskene følger etter hollenderne til Canada, sier Sheldon Frosne i Manitobafarms.

 

Nytt på Agromek var i år to firma som formidlet salg av gårder i andre land. Danskene følger nå i hollendernes fotspor både østover og vestover. Fra Canada viste Manitobafarms bilder og gårder fra Manitoba Canada.

– Dette er framtidslandet dit vi tror også danske bønder ønsker seg, sier Sheldon Frosne i Manitobafarms. Han er kjempefornøyd med responsen firmaet har fått ved besøke Agromek. – Gårder i Canada er fortsatt rimelige. I tillegg er det muligheter for å vokse seg større, sier Frosne og viser oss et par gårder han har i porteføljen. En korngård på nesten 3900 dekar med maskinhall, kornlager og våningshus med 5 soverom til drøyt 6 millioner. Eller en svinefarm på 640 dekar og plass til 250 purker i smågrisproduksjon. Den selges med besetning og mobilt våningshus for ca 3,5 millioner.

 

Krever 14 kr i kjøttpris

Det er press på dansk svineproduksjon. Økonomien i smågrisproduksjon er den laveste på 30 år. Årsaken er rekordhøy korn/fôrpris kombinert med lav kjøttpris.

 

– Det er harde tider for smågrisprodusentene, sier Henrik Refslund som leder EPP i Danmark.

 

Danske kjøttpriser er i øyeblikket lavest i Europa.

Danske Svineprodusenter har derfor sendt tre krav/forslag til slakteriet Danish Crown. Hovedbudskapet er at prisen på svinekjøtt må opp til 14 kroner. Det tilsvarer dagens produksjonskostnad. For å klare dette foreslås at Danish Crown stopper alle oppkjøp av andre virksomheter (selskapet eier i dag slakterier, foredling og svineproduksjon i flere land). Dessuten foreslås at organisasjonens representantskap skal legges ned. Sparte midler skal brukes til økt kjøttpris.

Svaret fra Danish Crown er at høyere pris kun vil føre til lavere markedsandel. En ting er den interne konkurransen i Europa, men de er også redd for at USA og Nord Amerika vil ta over eksportmarkedene med sin lave dollarkurs og utsikt til lav rente. Produksjon i USA har økt fire prosent siste år.

Nå tror og håper danskene på bedre tider for svineprodusentene en gang i løpet av siste halvår. Da vil trolig både produksjon og fôr/kornpriser være lavere. Og to prosent mindre produksjonav kjøtt kan gi grunnlag for 15 – 20 prosent prisøkning.

 

En av seks forsvinner

EPP, organisasjonen for europeiske svineprodusenter, hadde møte på Agromek. Den tror at en av seks svineprodusenter i Vest/Nord Europa vil legge inn årene innen året er omme. Likevel vil neppe produksjon i Europa og Danmark gå særlig ned. Samtidig med lave priser finnes både optimisme og store planer om nybygg. I Europa har bare spanjolene lavere kostnader per produsert gris enn danskene. Aktiviteten i vårt naboland bremses derfor mer av miljøkrav enn økonomi.

– De store produsentene blir stadig større. Flere planlegger for 1000 purker, sier Henrik Refslund, slaktegrisprodusent sør på Jylland, og leder for EPP i Danmark.

For 10 år siden hadde bare hver femte smågrisprodusent i Danmark mer enn 200 purker. I løpet av 2008 vil halvparten av besetningene være større enn 200 purker.

 

Fire på Agromek

 

INNREDNING OG BIOENERGI : Dyre Saxrud fra Sarpsborg er kornprodusent og satellitt i purkering. – Vi skal bygge ut smågrisavdelingen, og jeg er her for å se på innredning. Men vi skal også se på ulike løsninger innen bioenergi, opplyser Saxrud.

 

FÔR OG INNREDNING : Joha Nihola fra Seinajoki ved kysten omtrent midt i Finland er på Agromek for andre gang. Hjemme har han 90 purker i kombinert produksjon. – Vi vurderer å bygge ut, og er her for å se løsninger når det gjelder fôr og innredning, forklarer Nihola.

 

FÔR OG BIOENERGI : – Jeg er på Agromek for å se på utstyr og løsninger innen fôring og innredning. Dessuten er bioenergi veldig interessant akkurat nå. Da kan dette være ei messe verdt å besøke, synes Tore Sætren fra Løten. Hjemme i Løten har han konsesjonsbesetning på slaktegris i tillegg til korn og skog.

 

FÔR OG GJØDSEL : Kenneth Kleinsausser fra Manitoba i Canada er i Danmark for første gang, og blant de som har reist aller lengst for å komme til Agromek. I Canada har han 2020 dekar korn og 530 purker. – Jeg er her først og fremst for å se på transponderfôring, fôrstasjoner og innredning til gjeldpurker. I morgen skal vi også ut for å se i noen besetninger med slike løsninger, forklarer Kenneth.