Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

Mikser plante- og fiskeoljer

Forskere ved Nofima har ­funnet at en miks av en norsk planteolje og fiskeolje fra Nord-Atlanterhavet kan stimulere dyr og mennesker til å danne sunt omega-3-fett selv.


Nr. 1 – 2020

 

De lange og sunne omega 3-fettsyrene EPA og DHA er viktige for helsa til mennesker og dyr, ikke minst for laksen, som har mye av disse i sitt naturlige kosthold.

Men det er viktig at denne verdifulle ressursen utnyttes i kroppen til dyr og mennesker i størst mulig grad.

En måte å øke utnyttelsen på, er å ­stimulere oppdrettslaksen til å selv omdanne mer av den korte omega-3-fettsyren (alfalinolensyre, ALA) som vi finner i planter, til lange omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) som vi finner mye av i feit fisk. Både laks og vi mennesker har begrenset evne til å lage EPA og DHA fra ALA.

Omega-3-katalysator
For fire år siden oppdaget Nofima-­forskere at fettsyren ketolinsyre ­fungerer som en omega-3-katalysator. Ketolinsyre finner vi mye av i feite ­fiskearter som tobis og sild fra Nord-Atlanteren. Ketolinsyre stimulerer ­nettopp omdannelsen fra den korte omega-3-fettsyren ALA, til de lange og sunne omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Det nye nå er at forskerne har blandet en nordatlantisk fiskeolje med høyt innhold av ketolinsyre med en vegetabilsk olje (camelinaolje) rik på ALA. Forskerne har testet kombinasjonen av de to oljene i fôr til rotte, som fungerer som et modellsystem for humaner­næring.

– Det betyr at når man tar det beste fra to verdener, kan man bruke halvparten så mye av EPA- og DHA-rik ­fiskeolje og likevel ende opp med full pott i DHA-nivå i kroppen, sier seniorforsker Astrid Nilsson i Nofima.

 

Omega-3

Omega-3-fettsyrer fra fisk er blant annet kjent for å bidra til at vi mennesker har god hjertehelse og et velfungerende immunsystem. Og mens FN forventer at verdens befolkning vokser til nær 10 milliarder i 2050, ligger tilgangen på feit fisk fra fiskeriene ganske stabilt. Det blir derfor mindre marint omega-3 tilgjengelig for hvert menneske enn før. Derfor jobbes det verden over med å øke tilgangen til marint omega-3 og å finne andre kilder.