Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

Stikkord:

Midt-Norge i siget

Midt-Norge Slakteri AS markerte sitt 25 årsjubileum i fjor med å sette ny omsetnings- og produksjonsrekord. Ikke minst økte griseslaktinga. 


Bildet: Erik Bentzen, daglig leder i Midt-Norge Slakteri AS, har god grunn til å være fornøyd med utviklingen i jubileumsåret. 

 

Trønderslakteriet kunne i fjor vise til sterk utvikling i produksjonsvolumet sitt. Per uke 38 i fjor økte storfevolumet med 38 på 12,1 prosent, mens økningen på gris var hele 15,3 prosent. Det viste tall fra Animalia som Kjøttbransjen presenterte. Og det var sterkt i et marked som så langt i fjor slaktet mindre av både storfe og gris. 

– Vi tar fremdeles markedsandeler på småfe og gris, men går litt tilbake på storfe. Sånn sett er vi fornøyd, skriver daglig leder Erik Bentzen i Midt-Norge Slakteri i en e-post til Svin.

Bentzen sier at selv om konkurransekraften er styrket, så er det økonomiske bidraget litt dårligere. Men etter første tertial 2020 ligger slakteriet på budsjett. 

– Med de grepene som er tatt satser vi på at den gode utviklingen av slakt vil fortsette, og at vi også tar igjen noen markedsandeler på storfe etter hvert som det skal slaktes ganske mye fra ammekubesetninger utover høsten, sier Bentzen.

Slakteriet hadde i fjor en årlig omsetning på om lag 450 millioner og satte ny slakterekord med nærmere 8500 tonn. 

Fusjonerte
Det var i 1994 at de to slakteriene Levanger Slakteri AS og Inderøy Slakteri AS slo seg sammen til slakteriet Midt-Norge. I det første driftsåret etter fusjonen slaktet det nye slakteriet 4365 tonn, så tallene ovenfor viser at omsetningen nesten er doblet i løpet av disse 25 årene.

Lenge var de to private slakteriene konkurrenter. Levanger Slakteri AS ble etablert i 1932, mens Inderøy Slakteri AS ble etablert i 1938. Men i dag ser begge at det var riktig å slå seg sammen i 1994. Hovedformålet var å skape et større og solidere alternativ på privat side i Midt-Norge. I dag er Grilstad og Fatland på eiersiden i Midt-Norge.

– Vi hadde ikke greid denne utviklingen uten hjelp fra våre gode leverandører. De leverer gode varer og bidrar til å sikre oss god tillit i markedet, sier Erik Bentzen.