Publisert: 18.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mest grisingsfeber og leddbetennelse


Mest grisingsfeber og leddbetennelse

 

Det ble registrert 18360 sjukdomstilfeller fra 665 besetninger i InGris i 2003. Det samlete antall besetninger som har sendt inn data til sentralt lager i fjor er 983.

Hvis en studerer sjukdomsregistreringene så går det klart fram at det er registrert flest sjukdomstilfeller av leddbetennelse hos grisunger under fire ukers alder, nesten 25 prosent av sjukdomsregistreringene. På andreplass kommer grisingsfeber med vel 20 prosent av antall sjukdomsregistreringer. Mage- og tarmbetennelse hos grisunger under sju dager tar tredjeplassen over antall registrerte sjukdommer.