Publisert: 04.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Merverdiavgift på jakt- og fiskerettigheter

Omsetning av jakt- og fiskerettigheter er avgiftspliktig etter merverdiavgiftslovens (mval.) § 3-11 annet ledd. Omsetningen er avgiftspliktig etter ordinær sats 25 prosent.


Merverdiavgift på jakt- og fiskerettigheter

Omsetning av jakt- og fiskerettigheter er avgiftspliktig etter merverdiavgiftslovens (mval.) § 3-11 annet ledd. Omsetningen er avgiftspliktig etter ordinær sats 25 prosent.

Vi ser at omsetning av disse rettighetene kan reise noen merverdiavgiftsrettslige problemstillinger hva gjelder registrering i Merverdiavgiftsregisteret, innberetning av merverdiavgift og tilfeller der omsetning av jakt- og fiskerettigheter omsettes i sammenheng med andre tjenester med ulike satser. Formålet med denne artikkelen er peke på hva man som selger av jakt- og fiskerettigheter må ta hensyn til når det kommer til merverdiavgiften.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 Virksomheter som har omsetning over 50.000 kr over en 12 måneders periode skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Det er et krav om at virksomheten skal være drevet i næring. Dette innebærer at virksomheten må være drevet for egen regning og risiko, egnet til overskudd og ha et visst omfang og varighet. De fleste av Svins abonnenter er gårdbrukere og allerede registrert i Merverdiavgiftregisteret med omsetning innenfor primærnæringen. For allerede registrerte virksomheter vil oppstart at av omsetning av jakt- og fiskerettigheter innebære oppstart av et nytt virksomhetsområde. Dette medfører to problemer man må være obs på. For det første må det foretas en vurdering om den nye virksomheten bestående av omsetning av jakt- og fiskerettigheter anses for å være næringsvirksomhet. Dersom denne virksomheten for eksempel bare er en engangshendelse eller ikke genererer overskudd blir virksomheten ikke avgiftspliktig. For det andre, dersom man kommer til at man driver næringsvirksomhet, vil omsetning av jakt- og fiskerettighetene bli avgiftspliktig fra første krone. Det påløper ikke en ny beløpsgrense ved oppstart av nytt virksomhetsområde. Ved oppstart av nye virksomhetsområder skal det meldes til Brønnøysundregistret. Omsetning av jakt- og fiskerettigheter skal leveres på primærnæringsoppgaven. Primærnæringsoppgaven skal leveres en gang i året med terminforfall den 10. april.

Omsetning av pakketilbud

Mange av aktørene i markedet som omsetter jakt- og fiskerettigheter tilbyr også andre type tjenester. Dette vil typisk være overnattingstilbud (8 prosent), servering (25 prosent), transport (8 prosent) og guidetjenester (unntatt). Når disse tjenestene, med ulik avgiftssats, omsettes samlet som en opplevelsespakke kan dette lede til ulik avgiftsberegning. Her bør man være oppmerksom på hvordan man grupperer tjenestene for å oppnå lavest mulig avgiftssats på omsetningen. Eksempelvis kan man innrette seg slik at man selger en grunnpakke med lavsats-elementer med tilhørende tilleggstjenester som kan kjøpes separat. Her finnes det mange mulige kombinasjoner som kan lede til ulik merverdiavgiftskostnad, og vi anbefaler derfor slike aktører om å forta en vurdering av om det er mulig å spare merverdiavgiftskostnad ved å innrette seg annerledes.

Joakim M. Hovet

joakim.hovet@kpmg.no 40 63 95 57