Publisert: 29.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Mer trykk på tilvekst, eksteriør og smågrisdødelighet

Nye avlsmål gjør at en kan forvente endringer på grisen. Det blir framgang på tilvekst, fôrforbruk, eksteriør og smågrisdødelighet. Kjøttprosent blir derimot mindre vektlagt.


- Mer trykk på tilvekst, eksteriør og smågrisdødelighet

Nye avlsmål gjør at en kan forvente endringer på grisen. Det blir framgang på tilvekst, fôrforbruk, eksteriør og smågrisdødelighet. Kjøttprosent blir derimot mindre vektlagt.

På avlsbesetningsmøtet i november ble det nye avlsmålet presentert (se også Svin nr 8 side 20). Generelt blir det mer trykk på tilvekst, eksteriør samt skuldersår. I tillegg skal smågrisdødelighet og inverterte spener tas med i morsevneegenskapene. En egenskap som kjøttprosent tones derimot ned.

– Det er konflikt mellom egenskapene tilvekst og kjøttprosent. Det er også en konflikt mellom kjøttprosent og kjøttkvalitet. Dermed prioriterer vi ned kjøttprosent, forklarer avlsforsker Dan Olsen. I praksis framover får vi da framgang både på tilvekst og lavere fôrforbruk. Kjøttprosenten blir omtrent som i dag eller litt bedre. Antall totalfødte blir omtrent som i dag, mens kullvekt vil øke og spedgrisdødeligheten forventes å bli lavere. Vi kan også forvente en nedgang i antall inverterte spener. Samtidig vil framgangen for eksteriør bli større enn i dag. Styrke/helse får større tyngde i avlsmålet. I stedet for helhetspoeng vil seks viktige eksteriøregenskaper vektlegges. Dette er frambein kne, frambein kode, bakbein kode, understilthet, dokk rygg og svingende bakpart. Samtidig vil også skuldersår vektlegges.