Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer svinekjøtt på lager

Lagrene av svinekjøtt bygde seg opp før påske. Tilførslene økte med fire prosent, mens engrossalget gikk ned med én prosent.


Mer svinekjøtt på lager

Lagrene av svinekjøtt bygde seg opp før påske. Tilførslene økte med fire prosent, mens engrossalget gikk ned med én prosent.

 

Fra jul og fram til påske økte altså tilførslene av svinekjøtt med fire prosent sammenliknet med samme periode i fjor. I samme tidsrom ble engrossalget av svinekjøtt redusert med én prosent.

Lagrene har dermed bygd seg opp siden nyttår, og var på om lag 1100 tonn siste uka før påske. Det ble kjørt en kampanje for svinekjøtt i månedsskiftet januar/februar. Det neste framstøtet nå blir antakelig i mai/juni når grillsesongen starter for alvor.

Direktør Trygve Brandrud i Norsk Kjøtt har merket de siste semintallene. Men fortsatt er det lite som rokker ved den grunnleggende analysen når det gjelder utsiktene for 2004.

– Vi regner ikke med at det blir vanskelige markedsforhold i inneværende år, og de tidligere prognosene ligger fast. Vi følger utviklingen av seminstatistikken nøye, og det er mulig at vi kommer til å merke en viss tilførselsøkning mot slutten av året. Men i det store og hele så er ikke situasjonen mye endret i forhold til de beskrivelsene vi har gitt tidligere, mener Brandrud. Storfelagrene ble solgt ut til påske. Underdekningen av storfekjøtt er et problem også i mange av våre naboland, ikke minst i Sverige.

Han tror at salgsutviklingen framover i stor grad vil avhenge av prisutviklingen. Brandrud har merket seg at Norsvins styre ber om økte målpriser i forbindelse med jordbruksforhandlingene, mens Norsk Kjøtt har signalisert ønske om å fryse prisen. Ingen vet hvordan jordbruksoppgjøret vil ende, og mange spår en skikkelig kalddusj fra staten. Men en eventuell prisnedgang har den fordelen at salget forhåpentligvis får en stimulans.