Publisert: 09.05.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer stripespredning og transport til containere


Mer stripespredning og transport til containere

 

Bilde: Per Hatterud på Ringsaker har 7 gjødselvogner og er trolig størst på gjødsel i Norge.

 

Per Hatterud Maskin på Ringsaker er trolig størst i Norge på gjødsel.. Årlig kjører han ut nærmere 200 000 m2 bløtgjødsel pluss en del tørrgjødsel. Det gjøres fra Jessheim i sør til Vinstra i nord og fra Toten i vest til Trysil i øst.

Utstyret er sju vogner fra 10 til 21 m2. Selskapet har også to lastebiler med firehjulstrekk med utstyr for å røre opp kummer/kjellere. Og i tillegg har de to lastebiler med 20 m3 tank og mulighet for spredeutstyr. Men disse brukes mest til mellomtransport der avstand er over 3 km eller transport til kummer med ledig kapasitet på vinterstid..

– Vi merker mer etterspørsel etter løsninger for lengre tranport av gjødsel. Det har med at driftenhetene blir større og avstand til jordene lengre. Vi har en 86 m3 gjødselcontainer lagd til dette formålet pluss at vi også har mindre tanker til mellomlager, sier Hatterud. Men pris på spredning av gjødsel øker klart når avstand blir stor. – Vi tar 1100 kr timen både for lastebil og for traktor med 15 m3 vogn. Grensen for når det lønner seg å bruke lastebil til mating går ved ca. 3 km, tror Hatterud. 

Ellers er trenden stadig mer stripespredning. – Før var det mest breispredning, nå har stripespredning overtatt, opplyser Hatterud. I tillegg har de skålnedfeller til gras/korn pluss sortjordsnedfeller. Men de har ikke merket særlig mer etterspørsel etter dette, selv om Hedmark er med på prosjekt ”miljøvennlig gjødselspredning” (se egen sak).

Hatterud har vurdert spredning med slepeslanger, men har ikke falt for denne løsningen. – Rigging og opplegg før du er i gang tar mye tid, sier Hatterud. I stedet tror han en trehjulig slik Holmsen i Østfold har (se egen artikkel) kan være framtida. – Vi vurderer faktisk en slik en, sier Hatterud. Hatterud Maskin er også forhandler av gjødselvogner fra Danmark og det er faktisk gjennom dem at det er solgt en trehjuling til Norge.