Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer standard fødebinger, mindre 5,5 ukers system

Tradisjonelle fødebinger kombinert med egne smågrisbinger kan være den mest lønnsomme metoden, sier rådgiver Kjetil Olsen.


Mer standard fødebinger, mindre 5,5 ukers system

Tradisjonelle fødebinger kombinert med egne smågrisbinger kan være den mest lønnsomme metoden, sier rådgiver Kjetil Olsen.

 

Det ideelle grisehus, finnes det? Dette var temaet som rådgiver Kjetil Olsen i Gilde Vest filosoferte over under innredningsseminaret som Norsvin og Helsetjenesten for svin arrangerte på Hamar nylig. Hans eget svar på spørsmålet var nei. Det ideelle grisehuset finnes antakelig ikke. Men det er likevel all grunn til spekulere på hvilken innredningsløsning som er best. Og hvilket system bør en velge for puljedrift?

 

TRE PULJESYSTEMER

Dagens driftsopplegg i norsk smågrisproduksjon kan deles inn i tre aktuelle hovedsystemer med puljedrift. Det er tre ukers, 5,5 ukers eller sju ukers puljedrift. I tillegg finnes purkeringene, samt de som har kombinert produksjon med to puljer i året. Valg av system kombineres med grisehus der bingene enten er vanlige fødebinger kombinert med smågrisbinger, FS-binger (fødsel til smågris), eller FTS (fødsel til slakt). Kjetil Olsen tror de tradisjonelle løsninger med føde- og smågrisbinger kan få en rennesanse.

– De er minst like aktuelle som FS-løsninger, sier Olsen. Samtidig tror han at det er litt for mange som velger 5,5 ukers puljedrift.

 

SAVNER DOKUMENTASJON

– Min påstand er at den tradisjonelle måten å drive smågrisproduksjon på, med en spesialisert fødebinge og en spesialisert smågrisbinge, oftest er den beste måten å drive smågrisproduksjon på, forklarer Olsen.

– Det gir den beste arealutnyttelsen og de laveste byggekostnadene. Jeg tror også at arbeidsforbruket blir like lavt i et tradisjonelt opplegg som med FS eller FTS-binger, sier Olsen, og refererer til en svensk undersøkelse (se egen artikkel). I FS og FTS-binger er det også vanskeligere å få et optimalt smågrishjørne/tak etter avvenning. Olsen savner i det hele tatt dokumentasjon av fordelene med FS og FTS-løsninger.

– Kanskje blir fôrforbruket lavere i et FTS-system, men jeg vil gjerne se dokumentasjon på dette, sier Olsen og utfordrer Norsvin, fôrbransjen og rådgivningstjenesten.

En standard fødebinge mener Olsen bør være sidevendt, med tilgang til smågrishjørnet fra gang. Døra til bingen går inn til gjødselareal. Olsen mener fødebingene bør være større enn minimumsmålene. Han antyder at 2,4 x 3 meter kan være en passende størrelse.

 

MINDRE 5,5 UKERS

Fem og en halv ukers puljedrift er det systemet som utnytter fødebingene best. Dette systemet gir i utgangspunktet grunnlag for størst produksjon på et gitt areal. Fødebingen kan utnyttes 9,5 ganger per år, mot 8,7 eller 7,4 ganger hvis du har henholdsvis tre eller sju ukers puljedrift. En satellitt i purkering utnytter fødebingen 6,5 ganger per år, og har således det minst intensive systemet. Likevel tror Olsen færre bør velge 5,5 ukers puljedrift.

– Purkene bør være veldig synkronisert i grisingstid. Ei uke spredning blir alt for mye. Tiden du har til å flytte dyr, vask og opptørking blir også meget kort, sier Olsen. Og i tillegg krever systemet svært god tilvekst på smågrisen etter avvenning. Det vil likevel nesten alltid være behov for ekstraplasser til smågriser som ikke når ønsket vekt før neste pulje må inn.

– I praksis er behovet for slike ekstraplasser 40 prosent, mener Olsen.

I dag har mange med 5,5 ukers drift grisehus med to FS-avdelinger. Olsen mener denne kombinasjonen ikke er å anbefale.

– Jeg tror grisehus med én avdeling med tradisjonelle fødebinger og to avdelinger med smågrisbinger passer best i smågrisproduksjon hvis du har 5,5 ukers puljesystem, sier Olsen.

 

TRE ELLER SJU UKERS

– Flere burde velge tre eller sju ukers puljedrift, også i Rogaland, sier Olsen. Systemene er enklere å få til, og fungerer selv om spredningen av grisinga kan være ei uke. Tre ukers puljedrift passer med syklusen på purkene. Det kreves to fødeavdelinger og tre smågrisavdelinger, eller fire-fem FS-avdelinger. Olsen mener tre ukers puljedrift bør velges i større besetninger, og særlig hos besetninger som har leid arbeidskraft.

Sju ukers puljedrift passer derimot best i mindre besetninger, eller de som har kombinert produksjon. Dette systemet passer til alle typer binger, også FTS. Et poeng er dessuten at de som kjøper slaktegris vil kunne utnytte slaktegrishuset best ved å kjøpe fra produsent med sju ukers eller tre ukers puljedrift.