Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer økokjøtt lages i Sverige


Mer økokjøtt lages i Sverige

 

Det blir stadig lettere å få tak i økologisk kjøtt i Sverige. I 1994 ble det slaktet 800 økologiske griser i Sverige, mot 18 300 siste året. Maria Alarik har ansvaret for produksjonsrådgivningen ved Ekokött, som er den svenske fag- og interesseforeningen for svenske øko-kjøttbønder. Hun sier til svenske Land at tilgangen av økokjøtt har steget i takt med økende etterspørsel, og Alarik mener at det er rom for atskillig høyere produksjon av økokjøtt enn dagens i Sverige. Regjeringens mål er fem prosent økologisk svinekjøtt i 2005, hvilket skulle tilsi 150 000 griser. Men kjøttsamvirkets direktør Peter Rasztar minner om at det må være forbrukernes etterspørsel snarere enn politiske mål som skal styre kjøttindustriens økosatsing.