Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer nedfelling, mindre kanon

Gjødselentrepenører opplever en endring i hvilken type gjødselspredning som etterspørres. Spredning i sesongen og mer nedfelling av gjødsla øker.


Mer nedfelling, mindre kanon

Gjødselentrepenører opplever en endring i hvilken type gjødselspredning som etterspørres. Spredning i sesongen og mer nedfelling av gjødsla øker.

Færre vil ha kanon

Sigve Dahlen i Bryne sprer rundt 250 000 m3 gjødsel i året. Han har fire traktorer og vogner som går i gjødselspredning.

– Alle våre kunder er innenfor et par mils avstand i kommunene, Time, Klepp og Hå. Vi sprer fra mars til september. Resten av året har vi full jobb for minst en traktor med vogn å transportere gjødsel fra lager til lager, forklarer Dahlen. Han forteller det har blitt færre, men større gjødselentrepenører på Jæren de siste årene. Det siste året er det også et klart trendskifte i hva bonden etterspør.

For to år siden spredde vi kanskje halvparten med breispredning, 45 % med kanon og 5 % med nedfelling. I år har det vært omtrent en tredjedel på hver metode eller noe mindre på kanon. Om to år tror jeg 70 prosent blir spredd med nedfelling, sier Dahlen. Årsaken er høy pris på kunstgjødsel pluss tilskudd til miljøvennlig spredning.  

Dahlen sprer gjødsel enten på timepris eller m3-pris. Pris varierer fra drøyt 1100 kr til 1500 kr timen avhenging av vogn og utstyr. – Eller hvis spredning skjer på leid spredeareal et stykke unna gården er det pris pr. m3. Vi tar 20 kr/m3 for opplessing og 3,5 kr pr. km kjøreavstand. Spres gjødsla 3 km fra lager blir prisen da drøyt 30 kr/m3. Dahlen selger også brukte gjødselvogner pluss nytt utstyr for nedfelling til å henge bak. – Vi har siste året solgt 18 hollandske nedfellere (se bilde). En 7,5 meter bred nedfeller til å henge bak på vogna koster 162 000 kr, opplyser Dahlen. Selv har han en 15 meter bak en av vognene.

Skålnedfeller i Østfold

I Østfold gis ikke tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning. Likevel er det mange som har fått øynene opp for nedfelling av husdyrgjødsla eller mer økonomiske og miljøvennlige spredemetoder.

– Entrepenørspredning av gjødsel øker. Det er også flere og flere som vil spre med nedfelling eller stripespredning. Flere av våre kunder med eng bruker nå bare kunstgjødsel tidlig om våren og kun husdyrgjødsel etter første og annen slått. Det er særlig skålnedfelling som øker, sier Asbjørn Melby i Rakkestad. Han har også økologiske kunder som er begeistret for denne metoden. – De mener skålnedfelling er gunstig ved at en også får en slags lufting av enga, forklarer Melby. Han kjører 6 meter brei Sampson skålnedfeller. Prislappen for kun skålnedfeller er 300 000 kroner. Hele ekvipasjen med stor traktor, vogn og nedfeller koster fort et par millioner. Melby har også fire gjødselvogner i aktivitet. De er fra 12 m3 til 20 m3 store. På disse henges stripespreder, skålnedfeller, sortjordsnedfeller eller breispreder. I tillegg har han vogner for tørrgjødsel.

– Breispredning er fortsatt klart mest etterspurt, men mange har nå fått øynene opp for de andre alternativene. De kan også brukes i voksende korn. Men med skålnedfelling kan ikke åkeren være kommet for langt, forklarer Melby.

Melby kjører timepris for gjødselkjøring men plusser på 25 kr/dekar for bruk av skålnedfeller. I praksis koster gjødselkjøring 15-20 kr/m3 for breispredning og seks-sju kroner mer for  skålnedfeller (4 tonn pr. dekar).

Bygd spesialbiler

En av landets største gjødselentreprenører er Per Hatterud, Ringsaker i Hedmark. Firmaet har to typer nedfellere som legger gjødsla rett i bakken. Den ene er utstyrt med harvtinner for bruk på vanlig åker, og den andre har skåler for nedfelling på gras og beitemark. Firmaet har blant annet bygd opp to spesialbiler for omrøring av gjødselkjellere og gjødselkummer. Det lyktes dessverre ikke Svin å få besøkt Hatterud før fristen av dette nummeret, men han har lang erfaring i bransjen. Virksomheten er drevet i 20 år.