Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer muggsopp i norsk korn

Mengden av muggsopp og mengden av soppgifter i norsk korn øker. Havre er den kornarten som er mest smittet av fusarium. Havre har også høyest mykotoksininnhold.


Mer muggsopp i norsk korn

Mengden av muggsopp og mengden av soppgifter i norsk korn øker. Havre er den kornarten som er mest smittet av fusarium. Havre har også høyest mykotoksininnhold.

Det er Veterinærinstituttet som i mange år har gjennomført kvalitetskontroll av norsk korn på oppdrag fra Mattilsynet. Prøvene tas på kornmottakene, og antallet prøver har de siste åra vært mellom 20 og 40 per år av henholdsvis havre og bygg. Muggsopp i korn kan deles i to hovedgrupper; feltsopper og lagringssopper. Når kornet høstes er det gjerne feltmuggsopper som dominerer, og de vanligste hører til fusariumslekten. Disse kan danne forskjellige mykotoksiner (soppgifter) som kan være skadelige for dyr og mennesker. Korn angrepet i åkeren får ofte noe endret farge, men det kan være vanskelig å skille ut fusariuminfisert korn ved mottakene.