Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer kunnskap om kastrering


Mer kunnskap om kastrering

 

Produsentene er mindre fornøyd med dagens grisekastrering enn veterinærene, viser en undersøkelse fra Fagsenteret for kjøtt.

Resultatet er neppe overraskende. Det nye kravet til veterinær kastrering under bedøvelse har blitt en ny inntektskilde for veterinærene, mens det har blitt motsatt for svineprodusentene. De 10 dager gamle hanngrisene er imidlertid ikke spurt.

Produsenter og veterinærer bedømmer åpenbart virkningen av bedøvelse forskjellig. 54 prosent av veterinærene mente at bedøvelsen hadde god effekt, men bare 19 prosent av produsentene mente det samme. Men det er ikke er lett å bedømme reaksjonen til griser som skriker hver gang de håndteres.

Bare to av tre veterinærer og én av tre svineprodusenter mener at velferden for dyra nå har blitt bedre. Det bør være et tankekors for politikerne som skal vurdere virkningen av de vedtak som er gjort. Vi trenger antakelig mer kunnskap om hvordan kastreringsregimet faktisk virker på grisens velferd.