Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer halm til drektige purker?

Dansk videncenter for svineproduktion (DSP) har gjort en erfaringsundersøkelse, hvor de har testet ut fire forskjellige typer av halmhekker som er tilgjengelige på det danske markedet.


Mer halm til drektige purker?

Dansk videncenter for svineproduktion (DSP) har gjort en erfaringsundersøkelse, hvor de har testet ut fire forskjellige typer av halmhekker som er tilgjengelige på det danske markedet.

Forfattere: Malene Jørgensen og Hanne Midtgaard RasmussenHele undersøkelsen er å finne på www.dansksvineproduktion.dk notat nr 1001 i den rullende avprøvning.

Forskrift om hold av svin

Bakgrunnen for undersøkelsen er kravet om at alle purker skal ha permanent adgang til en tilstrekkelig mengde halm, eller manipulerbart materiale, som kan oppfylle deres behov for beskjeftigelse- og rotemateriale. Halmen kan også brukes som metthetsgivende fôr. Dette kravet har vært gjeldene for alle nybygg i Danmark siden 1. januar 1999 og vil ble et krav for alle eksisterende besetninger fra 1.januar 2013. I Norge har vi tilsvarende forskrift som har vært gjeldene siden februar 2003. Der står det i § 21-22: ” Svin skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med. Materiale som for eksempel halm, høy, sagspon, torv, tre(spon), jord eller en blanding av disse kan benyttes. Rotematerialet skal ikke bringe dyrenes helse i fare. I tillegg til annet fôr skal purker, ungpurker og råner ha tilgang på tilstrekkelig mengde halm, høy eller annet fôr med høyt fiberinnhold som kan gi metthetsfølelse og tilfredsstille behovet for tygging.” (kilde: www.lovdata.no).

Halmhekkene

Fire typer halmhekker ble brukt i undersøkelsen. Disse var:

• Rotecna, AP company AS• Groba Grostraw, Diplomat AS• Prototype, OK plast I/S• Domino Justerbar 80, Domino AS

Halmhekken fra Rotecna og Groba Grostraw ble fort ekskludert fra undersøkelsen. Rotecna boksen ble ekskludert fordi purkene ikke klarte å få halmen ut av boksene, fordi avstanden mellom sprinklene (som hindrer at all halm faller ut med en gang) var for liten og at det var liten plass til tryne og hodet i fangkrybben under. Groba Grostraw ble ekskludert fordi halmgjennomgangen var så stor, at boksen ble tømt innen en halvtime etter fylling. Det bør allikevel bemerkes at disse to halmhekkene i utgangspunktet var beregnet på slaktegris.

Gjennomføring av undersøkelsen

Den endelige undersøkelsen ble gjennomført på prototypen fra OK plast og Domino Justerbar 80. Purkene ble daglig tildelt en mengde bygghalm på det faste gulvet og som supplement ble det oppsatt en halmhekk i aktivitetsområdet. Halmhekkene ble vurdert med tanke på plassering i bingen, oppfyllingshyppighet, halmforbruk og eventuelle innstillingsmuligheter av avstanden mellom sprinklene til selve utslippet i boksen. Bygghalmen som ble brukt hadde en snittlengde på ca 5-7 cm, og halmhekkene ble fylt opp 2-3 ganger i uka, med gjennomsnittlig 2 kg per gang for å sikre purkene adgang til halmen i halmhekkene.

Bruken av halmhekkene

Det ble konkludert fra undersøkelsen at det var halmhekken fra Domino som fungerte best. Sprinklene på Domino boksen var enkle å justere, slik at når purkene hadde lært seg bruken av halmhekken, kunne avstanden mellom sprinklene justeres ned slik at halmen varte lenger. Det ble allikevel bemerket fra svineprodusentene at halmhekken fra Domino gjerne kunne være noe større slik at det gikk mer halm i av gangen. Prototypen fra OK plast hadde en god oppsamlingskrybbe under selve halmhekken slik at lite halm gikk til spille. Minuset med prototypen var allikevel at det måtte brukes verktøy for å kunne justere avstanden mellom sprinklene i selve halmutslippet. Forfatterne kommenterte også at svineprodusentene observerte at det var i hovedsak de dominerende og eldre purkene som brukte halmhekkene. Det er dermed et viktig poeng at halmhekkene skal brukes som et supplement til den daglige halmtildelingen og ikke som en erstatning. Det ble også anbefalt å plassere halmhekkene slik at de er lett tilgjengelig for oppfylling.