Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Stikkord:

Mer gris i bondelagsstyret

Hvis valgkomitéen får det som den vi, blir det fire av Norges Bondelags 12 styremedlemmer som har erfaring med svineproduksjon etter årsmøtet.


Det digitale årsmøtet i Norges Bondelag ble avviklet den 30. september, så resultatet av valgene var ikke kjent da dette ble skrevet. Men fra valgkomitéen var slaktegrisprodusent Audun Slapgård, Verdal i Trøndelag innstilt. Det samme var kombinertprodusent Arthur Salte, Klepp i Rogaland. Han overtok 23 årspurker etter foreldrene sine, og har senere utvidet produksjonen og driver i dag sju ukers puljedrift med 24 – 26 i pulja. 1150 griser fôres fram, og resten selges. Salte har hele tiden vært heltidsbonde, og i 2014 startet de også med melkeproduksjon på garden. Han har kjøpt 242 tonn grunnkvote, og har fullt påsett. Salte har også sentrale tillitsverv i Tine.

– Mitt motto er at vi må gjøre mer sammen. Jeg forsøker å følge godt med på det som skjer i dagligvarebransjen, men også andre deler av næringslivet. Jeg vil forsøke å styrke markedstenkningen hvis jeg blir valgt inn i styret, sa Arthur Salte til Svin før årsmøtet.

Representantene for Nortura og ­Felleskjøpet i bondelagsstyret har også grisebakgrunn. Norturas styremedlem er formeringsbesetningseier Merethe Sund fra Sømna i Nordland, og Felleskjøpets representant er kombinert­besetningsdriver Arne Elias Østerås, Stange, Innlandet. 

Som 1. varamedlem til styret er det også innstilt en svineprodusent i Egil Hoen, Øvre Eiker, Buskerud. Han driver en satellittbesetning, og fôrer fram noe slaktegris.