Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

«Driver ikke griseindustri i Norge»

– Megatrendene spiller på lag med norsk gris

– Norsk svineproduksjon er ikke industri, men familieeide bedrifter som internasjonalt sett driver små enheter. Vi har ikke børsnoterte amerikanske industrikonglomerater her.


Nr. 1 – 2020

 

Bildet: – Gjør det lettere både for kjedene og politikerne å peke i retning av grisen. Fortell de gode historiene, sa Eirik Oland Nedrelid.

 

20-tallets nye megatrender klima og folkehelse spiller tvert imot på lag med Norsvin og norske svineprodusenter. Det framholdt Eirik Oland Nedrelid i Agenda Rådgivning i sitt foredrag om hvilke trender som rår ved inngangen til 20-tallet. De skaper mange muligheter, selv om det også er noen utfordringer.

Selv om kjøtt har fått mye klimapepper i det siste, er også dette en sak som kan fornye kontrakten mellom bonde og forbruker, mente Nedrelid. Grisen har et klimaregnskap som den absolutt ikke trenger å skamme seg over.

– Folkehelse og klima er to tunge trender. Jeg ser ingen grunn til at ikke Norsvin skal fortelle sin klimahistorie. De sunne stykningsdelene har en tendens til å drukne i farse og bacon. Men grisens status kan løftes mange hakk både når det gjelder helse og miljø. Vi må også ta inn over oss at god dyrevelferd er den nye normalen. God dyrevelferd er en forutsetning for å lykkes i dagens marked, mente han.

 

 

«Norsk produksjon er noe helt annet enn børsnoterte Tyson Foods»

- Eirik Oland Nedrelid

 

 

Det må jobbes for å løfte svinekjøttet fra å være et volumprodukt til å bli et kvalitetsprodukt. Grøstadgris tar stive priser, men venner forbrukerne til at det faktisk kan være verdt å betale litt ekstra for svinekjøtt.

– I dag selges svinekjøtt som et billig produkt. Det fører til at det ikke assosieres med sunnhet og kvalitet. Men det er jo både sunt og godt, og det er verdt å betale for. Men mangel på differensiering i kjedene svekker både etterspørsel, pris og kjøpsvilje. Her må dagligvarekjedene skjønne potensialet som ligger i grisen både når det gjelder helse, sunnhet og klimavennlighet. Svinekjøttet står sterkt som bearbeidet produkt, men svakt som et «kniv og gaffel»-produkt, sa Nedrelid.