Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Medisinrazzia hos jærveterinær

Mattilsynet og Legemiddelverket gjennomførte i begynnelsen av mars en razzia hos en praktiserende veterinær på Jæren.


Medisinrazzia hos jærveterinær

Mattilsynet og Legemiddelverket gjennomførte i begynnelsen av mars en razzia hos en praktiserende veterinær på Jæren.

 

Det ble avdekket at veterinæren hadde brukt medisiner som ikke er registrert i Norge. Medisinene er forhåpentligvis ikke farlige med tanke på restkonsentrasjoner, men det er ikke fastsatt tilbakeholdelsesfrister for disse medisinene i Norge. Veterinæren har oppgitt at det er vel 40 svinebesetninger som brukt medisinene, noen få sauebesetninger og ingen storfebesetninger.

Seksjonssjef Ole Fjetland i Mattilsynet sier til Svin at det var en ESA-inspeksjon i fjor høst kombinert med tips og bekymringsmeldinger som lå bak tilsynets aksjon. Mattilsynet vil nå avvente nærmere undersøkelser før det kan si mer om hvilke medisiner som er brukt hvor, og i hvor stort omfang. Men tilsynet mener at det er liten fare for folkehelsa knyttet til å spise kjøtt fra disse dyra. Aktuelle produsenter har fått beskjed om ikke å levere dyr til slakting før fullstendig kartlegging er gjennomført.