Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Medisinbruk i husdyrproduksjonen


Medisinbruk i husdyrproduksjonen

 

Medisinbruken i norsk svineproduksjon er meget lav. Dette skyldes meget god dyrehelse, gode driftsforhold og lavt smittepress. Men det betyr ikke at vi skal hvile på våre laurbær. Vi må registrere og dokumentere medisinbruken bedre enn i dag, her er vi faktisk i dag dårligere enn våre naboland. Registrering av medisinbruken er viktig for å dokumentere mattsikkerheten overfor forbrukerne.

Det er viktig å ha god kontroll på medisinbruken i den enkelte besetning. Det skal brukes riktig medisin, og det skal dokumenteres hva som er brukt og til hvilke dyr. Dette er nødvendig for å sikre at sjuke dyr blir behandlet korrekt og at dyr som er medisinbehandlet ikke blir levert til slakt før tilbakeholdestiden er over. Næringen har selv gjennom KSL-regelverket satt opp et strengt regelverk som må følges.

Veterinærforeningen er en aktiv part i KSL regelverket, og de praktiserende veterinærer må aktivt følge opp næringens egne regler. Næringen ved produsentene og slakteriene må også følge opp KSL regelverket. Det har den siste tiden kommet fram at regelverket ikke er tilstrekkelig kjent verken blant veterinærer eller blant produsenter. Norsvin tok dette opp i siste møte i Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin hvor både slakteriene og veterinærforeningen sitter. Det var stor enighet om at dette var en viktig sak å prioritere framover. Norsvin vil derfor oppfordre alle medlemmene sine til å gjøre seg kjent med KSL-regelverket for medisinbruk og følge det! Vi forventer at veterinærforeningen sørger for at alle sine medlemmer følger opp KSL- regelverket for medisinbruk.