Publisert: 13.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mattilsynet stopper Helgesen

Veterinær Freddie Helgesen (58), som driver en av landets største husdyrpraksiser på Jæren i Rogaland, mister sin autorisasjon som dyrlege hvis Mattilsynet får det som det vil.


Mattilsynet stopper Helgesen

Veterinær Freddie Helgesen (58), som driver en av landets største husdyrpraksiser på Jæren i Rogaland, mister sin autorisasjon som dyrlege hvis Mattilsynet får det som det vil.

 

Mattilsynet har brukt lang tid, nærmere 16 måneder, på å granske forholdene rundt Helgesens praksis. Og nå er altså dommen klar, selv om tilsynet har forsøkt å holde den hemmelig. I følge Aftenbladet er hovedbegrunnelsen at veterinæren har brukt ulovlige legemidler til behandling av matproduserende dyr i stort omfang. Tilsynet mener at det er snakk om alvorlige overtredelser av legemiddelloven og dyrehelsepersonelloven. I tillegg kommer mangelfull journalføring, mangelfull bruk av helsekort, og bruk av medhjelpere uten tilstrekkelige kvalifikasjoner. De siste forholdene ville, isolert sett, gitt grunnlag for en advarsel, sier tilsynet. Nå har Freddie Helgesen en frist til 20. juni med å komme med merknader til varselet. Et endelig vedtak i Mattilsynet kan påklages til landbruks- og matdepartementet. Det er første gang at myndighetene vil stoppe en veterinær på grunnlag av ulovlig medisinbruk.