Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mattilsynet overtar dyrevernnemndene

Dyrevernnemndene har nå blitt en del av Mattilsynet, og får ny instruks. Fra 1. januar 2011 ble forskriften om dyrevernnemndene opphevet. Nemndene er ikke lenger selvstendige organer med eget budsjett og ansvarsområde. 


Mattilsynet overtar dyrevernnemndene

Dyrevernnemndene har nå blitt en del av Mattilsynet, og får ny instruks. Fra 1. januar 2011 ble forskriften om dyrevernnemndene opphevet. Nemndene er ikke lenger selvstendige organer med eget budsjett og ansvarsområde. 

Dette ble bestemt da Stortinget vedtok lov om dyrevelferd. Nemndenes oppgave skal i følge loven være å ivareta lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeidet. Det er Mattilsynets distriktssjefer som har ansvar for å føre tilsyn med dyrevelferden innenfor sitt distrikt, og som nå har budsjett- og fagansvar for dyrevernemndene.

Det sies at ressursbruken til dyrevelferdsarbeidet ikke skal reduseres selv om dyrevernnemndene blir en del av Mattilsynet. Dette gjenspeiles i årets tildelingsbrev, der det heter at dyrevelferdsarbeid er et skjermet område for budsjettåret 2011.

Publikum oppfordres til å melde eventuell bekymring rundt konkret dyrehold til telefon 06040, eller på http://www.mattilsynet.no/varsle . Ved bruk av den nettbaserte løsningen kan det også varsles anonymt.