Publisert: 06.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Matavgifta tilbake til bonden

Når matproduksjonsavgifta faller bort, så kommer pengene tilbake til bonden. Tidligere har bøndene betalt avgifta til staten gjennom markedsregulator Nortura.


Matavgifta tilbake til bonden

Når matproduksjonsavgifta faller bort, så kommer pengene tilbake til bonden. Tidligere har bøndene betalt avgifta til staten gjennom markedsregulator Nortura.

For Nortura blir derfor dette et nullsumspill.

Styreleder Sveinung Svebestad i Nortura sier til Svin at bortfallet av matproduksjonsavgifta fra nyttår skal komme kjøtt- og eggprodusentene til gode i form av økte avregningspriser. Debatten om statsbudsjettet, og uttalelser fra ledende personer i Nortura og i landbruks- og matdepartementet, blant annet tidligere referert i Svin, har skapt usikkerhet om fjerningen av avgifta går til å styrke kjøttindustriens eller bondens økonomi. Kostnadsposten faller riktig nok ut av Norturas regnskap, men det er Nortura som har trukket avgiften fra bøndenes oppgjør til staten. Det som nå skjer er at de fører den tilbake til de som har betalt den, nemlig bøndene. Fjerningen vil derfor ikke bedre bunnlinja i regnskapet til kjøttkonsernet. Finansministeren trakk fjerningen av avgifta fram i lyset igjen i forbindelse med kritikken mot økt matmoms i statsbudsjettet. Men fjerningen av avgifta med virkning fra nyttår ble vedtatt av avtalepartene i vårens jordbruksoppgjør. Dette er derfor ingen overraskelse i årets statsbudsjett. Totalt utgjør avgiftslettelsen om lag 615 millioner kroner. Av dette vil 280 millioner kroner gjelde norskproduserte jordbruksvarer.