Publisert: 07.09.2021 Oppdatert: 07.09.2021

Stikkord:

Mat- og fôrpriser til værs

Globale matvarepriser har steget 12 måneder på rad. Internasjonale priser på viktige kraftfôrråvarer har også steget kraftig i 2021. Verdens kornlagre bygges ned for femte året på rad, og beholdningen dekker nå cirka 95 dagers forbruk. 


Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

Det går fram av oppdaterte prognoser fra det internasjonale kornrådet (IGC).

På verdensmarkedet er kornprisene 37 prosent høyere enn hva de var for et år siden, og prisene på planteoljer som soya- og rapsoljer har steget enda mer. Dette går fram av informasjon fra Landbruksdirektoratet, som overvåker pris­utviklingen internasjonalt. Importert mathvete uten toll er faktisk nå dyrere enn norskprodusert mathvete. Det går mange år mellom hver gang det skjer. 

Det er nok flere forklaringer på dette. For det første er Kina i full sving med å bygge opp igjen svineproduksjonen sin etter at den afrikanske svinepesten ­halverte bestanden i landet. Og nå bygges det stort, gjerne i 10 og 12 etasjers høye hus. Kineserne er i ferd med å ta svineindustri til et helt nytt nivå. 

For det andre har økt oljepris og pandemiutfordringer økt de internasjonale fraktprisene.

Den tredje faktoren er at utsiktene til avlingene for neste sesong er usikre. I en oppdatert prognose fra det internasjonale kornrådet heter det riktignok at kornproduksjonen blir rekordhøy i sesongen 2021/22. Men vi blir stadig flere mennesker på kloden, og økt forbruk fører likevel til et lite underskudd, slik at kornlagrene i verden for femte året på rad bygges ned. 

Økte internasjonale priser på viktige kraftfôrråvarer er ikke nytt. Men det er veldig sjelden at importprisene på amerikansk og europeisk hvete er høyere enn de norske, og det er de nå. I tillegg kjøper vi oss ei ekstra regning fordi vi som kjent bruker GMO-frie råvarer til norsk kraftfôrproduksjon, og disse råvarene har hatt kraftig prisøkning. Det er særlig de proteinrike råvarene som er dyre og vanskelige å få tak i.

Vi vet alle hva dette betyr for husdyrprodusenter som kjøper kraftfôr i Norge.
De variable kostnadene i produksjonen øker merkbart. 

Dette bør forsterke argumentene for å løfte prisnivået til produsentene, samt styrke og ta vare på den lille kornproduksjonen vi har her i landet. Norge må utnytte det lille vi har av jord som gir årsikre avlinger av fôr- og matkorn.